Plastová okna Kömmerling získala osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti

Plastová okna Kömmerling od společnosti PVC OKNA s.r.o., jsou nejen ekologická, ale také zdravotně nezávadná, potvrdil Státní zdravotní ústav.

Zdravotní nezávadnost plastových oken společnosti PVC OKNA s.r.o.

Státní zdravotní ústav, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti vydal Osvědčení o shodě pro plastová okna Kömmerling, které vyrábí společnost PVC OKNA s.r.o. Tato okna tak získala osvědčení o nezávadnosti a podle odborného posudku naprosto vyhovují použití v interiérech budov a splňují hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů.

Okna byla testována z hlediska uvolňování těkavých organických látek (VoC) a možného ovlivnění senzorických vlastností vybraných potravin. Okna společnost PVC OKNA s.r.o. podle výsledků testování splňují požadavky pro nepřímý styk s potravinami podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004, zákona č. 258/2000 a vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

O společnosti PVC OKNA s.r.o.

Společnost PVC OKNA s.r.o. se zabývá výrobou a montáží plastových oken a dveří. Na trhu funguje od roku 1995, přičemž samotnou výrobu plastových oken a dveří spustila v roce 2004. Společnost působí v regionu: Brušperk, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Fulnek, Hranice, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry, Olomouc, Ostrava, Prostějov, Příbor, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Zlín a v řadě dalších oblastí.

Kontaktní údaje

PVC OKNA s.r.o.

Školská čtvrť 354

744 01 Frenštát p. R.

Tel.: 556 831 516

Fax: 556 831 718

E-mail: info@pvcokna.cz

Web: www.pvcokna.cz

Společnost PVC OKNA s.r.o. splňuje požadavky na zabudování oken a dveří. Obdržela Osvědčení kvality TNI 74 6077

Společnost PVC OKNA s.r.o. obdržela v lednu 2012 Osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby podle TNI 74 6077. Stává se tak jednou ze čtyř společností v České republice, která se tímto osvědčením může prokázat. Osvědčení o provádění kvalitní montáže plastových oken a dveří vydává jako jediný v České republice Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Důkladná a nezávislá inspekce pracovních postupů a kvality montáže plastových oken a venkovních dveří

Technický a zkušební ústav stavební Praha vydává osvědčení jako nezávislá a nestranná instituce na základě důkladné inspekce, zkoušení a testování prováděných pracovních postupů. Orientuje se především na reálné provádění montáže plastových oken a dveří a je tudíž unikátní kontrolou stavební praxe a zárukou kvalitních stavebních postupů u certifikovaných společností.

Co je TNI 74 6077? Nový standard kvality pro dodavatele plastových oken

TNI 74 6077 vychází ze slovenské státní normy STN 73 3134 a je technickou normalizační informací o dodržování jasně daných standardů a norem. TNI 74 6077 přesně stanovuje a určuje požadavky, které musí být dodrženy při navrhování a zabudovávání plastového okna a vnějších dveří do stavby. Normu je možné obecně vztáhnout také na návrhy na zabudování a realizaci stavby střešních oken.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., jako osvědčující autorita provádí u držitele osvědčení TNI 74 6077 pravidelný dohled nad řádným fungováním systému řízení prací a posuzuje zachovávání jeho funkčnosti.

Jaké jistoty získává koncový zákazník díky certifikaci dodavatele plastových oken?

“TNI 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování” byla zveřejněna v únoru 2011. Předcházelo jí velké očekávání, protože byly a jsou zaznamenávány stále vyšší počty nekvalitních montáží plastových oken a dveří a Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS) eviduje v tomto ohledu stále větší počet reklamací a stížností zákazníků. Osvědčení TNI 74 6077 je průlomové, protože do jeho vydání neexistoval žádný předpis zabývající se návrhem i samotným osazením okna do stavby a kvalitu prováděných prací tak nebylo možné jednoznačně posuzovat.

Osvědčení, dle TNI 74 6077, které je vydáváno na dobu určitou, garantuje správné a kvalitní provedení montáže plastových oken a vnějších dveří do stavby. Deklaruje splnění požadavků na:

 •  návrh osazení oken a dveří
 •  provedení montáže oken a vnějších dveří
 •  použité materiály
 •  kontrolu při zabudování výrobků

Zvolíte-li pro svou stavbu nebo rekonstrukci svého bydlení společnost dodávající a montující plastová okna a dveře, která je držitelem osvědčení, dle TNI 74 6077, pak máte jako investor jasnou informaci o úrovni poskytovaných služeb. Jednou ze čtyř společností v celé České republice, která se může prokázat tímto osvědčením, je společnost PVC OKNA s.r.o., působící v regionu:

 •  Nový Jičín
 •  Frenštát pod Radhoštěm
 •  Frýdek-Místek
 •  Fulnek
 •  Hranice
 •  Brušperk
 •  Kopřivnice
 •  Odry
 •  Ostrava
 •  Olomouc
 •  Prostějov
 •  Příbor
 •  Rožnov pod Radhoštěm
 •  Valašské Meziříčí nebo
 •  Zlín

a v řadě dalších míst Moravskoslezského kraje, Olomouckého a Zlínského kraje.

PVC OKNA s.r.o.: Výroba a montáž plastových oken a dveří s osvědčením dle TNI 74 6077 a certifikací pro systém „i3“

.

Společnost PVC OKNA s.r.o. je výrobce plastových oken a dveří z kvalitních německých profilů Kömmerling. Vyrábí plastová okna od standardních 6-komorových a 7-komorových oken v nejvyšší kvalitě zpracování s nadstandardními izolačními vlastnostmi, až po inovativní řešení Kömmerling 88+ nesoucí produktové označení Superline, což jsou plastová okna vhodná pro každou novostavbu, ale i pro nízkoenergetické a pasivní domy a stavby. Společnost PVC OKNA s.r.o. působí na trhu s plastovými okny již od roku 1995, vlastní výrobu provozuje od roku 2004. Je nositelem Certifikátu ISO 9001:2009, osvědčení dle TNI 74 6077 a Certifikátu na okenní utěsňovací systémy „i3“.

Osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby dle standardů TNI 74 6077 pro společnost PVC OKNA s.r.o. a další certifikáty a osvědčení naleznete v sekci Ke stažení.

Ceník a kalkulace plastových oken

Chcete znát ceník a zpracovat nezávislou kalkulaci plastových oken a dveří pro svou stavbu či rekonstrukci? Neváhejte nás kontaktovat:

PVC OKNA s.r.o.

Školská čtvrť 354
744 01 Frenštát p. R.
Tel.: 556 831 516
Fax: 556 831 718
E-mail: info@pvcokna.cz
Web: www.pvcokna.cz

Vysoké izolační schopnosti okenního systému Kömmerling 88 plus dokázaly testy termokamerou

Profil plastových okenních rámů Kömmerling 88 plus nastavuje nová vysoká měřítka energetické účinnosti. Díky své masivní stavební hloubce 88 mm dosahuje profil skvělých izolačních hodnot a napomáhá tak efektivnímu hospodaření s tepelnou energií. Profil okenních rámů Kömmerling 88+ jsme otestovali termokamerou přímo na rodinném domě v obci Zubří.

Vyzkoušeli jsme okenní profil Kömmerling 88 plus (Superline) pod drobnohledem termokamery

Konstrukce okenního systému Kömmerling 88 plus, která nese u společnosti PVC OKNA s.r.o. produktové označení SUPERLINE, vykazuje vysokou energetickou účinnost. Dokazují to také snímky z termokamery, které jsme pořídili na jedné z budov, na kterou společnost PVC OKNA s.r.o. okna Kömmerling 88 plus (SUPERLINE) dodávala.

Exteriérová termografická kontrola se zaměřuje především na kontrolu tepelně technických konstrukcí na budovách a odhaluje místa zvýšených tepelných ztrát na sledovaném objektu. Zároveň ověřuje účinnost opatření provedených ke snížení tepelných ztrát. Nejintenzivnější červené tóny (na škále až po černou) ukazují na nejteplejší části budovy a odstíny modré (až po bílou) ukazují na nejchladnější plochy objektu.

Termovize po instalaci oken z profilů Kömmerling 88 plus (Superline)

Snímky byly termovizní kamerou pořízeny po instalaci oken z profilů Kömmerling 88 plus v rámci dodávky oken do rodinného domu v obci Zubří. Termovizní testy plastových oken vyrobených z profilů Kömmerling 88 plus jasně ukazují vynikající vlastnosti tohoto okenního profilu a vynikajícím způsobem odvedené montážní práce.

Plastová okna Kömmerling 88 plus – vynikající tepelná izolace s optimálními termickými průběhy

Termografická kontrola plastových oken ze špičkových německých 88mm profilů Kömmerling 88+ jasně ukazuje, že tento okenní profil nastavuje díky svým unikátním vlastnostem nová měřítka energetické účinnosti a to i pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Průchozí 7komorová konstrukce oken je dimenzována tak, aby zajišťovala optimální tepelnou izolaci. Dosahuje hodnot prostupu tepla rámem 1,0 W/(m2K), což výrazně snižuje riziko tvorby kondenzátu. Okenní profil Kömmerling 88 plus obsahuje vysoce izolační systém tepelného středového těsnění a tři těsnící roviny v místě spojení křídla a rámu, které zajišťují lepší ochranu vůči prudkému dešti a vzduchotěsnost. Dodatečnou tepelnou izolaci zajišťuje také pokrokové třetí těsnění v místě instalace izolačního trojskla s minimálním součinitelem prostupu tepla U=0,5 W/(m2K), což je u výrobku SUPERLINE společnosti PVC OKNA standardem.

Vysoká izolační schopnost okenního profilu Kömmerling 88 plus je doložena také certifikátem institutu IFT Rosenheim a státní zkušebny CSI ve Zlíně. Dosažením této mety se okna Kömmerling 88 plus s parametrem Uw = 0,71 W/(m2K) stávají výzvou v efektivním hospodaření s tepelnou energií pro všechny konkurenční výrobce oken.

Izolační trojskla s hodnotou U=0,5 W/m2K jsou opatřena speciálním pokovením a plněna argonem, který zlepšuje tepelné vlastnosti skla a zabraňuje jejich rosení. 48 mm hluboké sklo za účelem zvýšení tepelné izolace technicky dosahuje špičkových hodnot a optimální hospodárnosti.

Okenní profil Kömmerling 88 + je díky svým unikátním vlastnostem vynikajícím řešením pro současné stavění. Znamená efektivní investici v rámci novostavby každého domu a to i v nízkoenergetickém a pasivním standardu.

“Náš výrobek Superline z profilů Kommerling 88+ doporučujeme každému zákazníkovi, který nás osloví s poptávkou plastových oken na novostavbu svého domu. Jsme přesvědčeni, že jen tak může dnes své prostředky investovat efektivně a to právě díky neustále se zvyšujícím nákladům na vytápění,” říká Bc. Lukáš Ondřej, obchodní ředitel společnosti PVC OKNA s.r.o.

O společnosti PVC OKNA s.r.o.

Společnost PVC OKNA s.r.o. se zabývá výrobou a montáží plastových oken a dveří. Na trhu funguje od roku 1995, přičemž samotnou výrobu plastových oken a dveří spustila v roce 2004. Společnost působí v regionu: Brušperk, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Fulnek, Hranice, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry, Olomouc, Ostrava, Prostějov, Příbor, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Zlín a v řadě dalších oblastí.

Nabízí širokou škálu plastových oken a dveří, které vyhovují také těm nejnáročnějším požadavkům kladeným na nízkoenergetické a pasivní domy; a nabízí veškeré jejich příslušenství. Při výrobě jsou kladeny vysoké nároky na špičkovou kvalitu materiálu a provedení, používány jsou nejmodernější technologie. Od roku 2008 je společnost PVC OKNA s.r.o. nositelem certifikátu o úspěšné implementaci systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, resp. 9001:2009.

Kontaktní informace

PVC OKNA s.r.o.

Školská čtvrť 354

744 01 Frenštát p. R.

Tel.: 556 831 516

Fax: 556 831 718

E-mail: info@pvcokna.cz

Web: www.pvcokna.cz

Za plného provozu školy realizovala společnost PVC OKNA výměnu oken na SPŠE ve Frenštátě p. R.

Frenštát p. R. – Ceny energií se rok od roku enormně zvyšují a proto také Střední průmyslová škola elektrotechniky ve Frenštátě pod Radhoštěm neustále hledá způsoby, jak optimalizovat své náklady. Rozhodla se realizovat ještě v letošním roce výměnu oken a významně tak snížit únik tepla ve své hlavní budově. Od 30. září realizovala společnost PVC OKNA s.r.o. kompletní výměnu oken na hlavní třípodlažní budově Střední průmyslové školy elektrotechniky, informatiky a řemesel. Práce probíhaly za plného provozu školy a měsíc po začátku prací – 2. listopadu 2011 – byly učebny připraveny k výuce.

Koordinace prací byla připravena tak, aby mohla výměna plastových oken probíhat za plného provozu školy bez omezení výuky. Pouze výměna oken v serverovně proběhla z technických a bezpečnostních důvodů zcela samostatně 17. listopadu 2011, v den státního svátku.

“Jako ředitel SPŠE jsem odpovědný za hospodárný chod školy. Rozhodli jsme se ještě před příchodem zimy realizovat výměnu všech velkých oken zejména na čelní straně budovy naší školy. Na této straně se nachází v podstatě všechny naše učebny. Velice si vážím hladkého průběhu celé rekonstrukce, která se konala výjimečně za plného provozu naší školy. Rád bych ocenil především bezvadnou koordinaci prací ze strany společnosti PVC OKNA, díky které mohl pokračovat plynulý chod naší výuky. Jsem také rád za velice rychlý postup prací, kdy v podstatě během jednoho měsíce byly všechny práce hotovy. Zároveň si samozřejmě vážím shovívavosti našich pedagogů a studentů a děkuji jim za respektování pokynů daných v souvislosti s rekonstrukcí,” komentuje rekonstrukci ředitel SPŠE ve Frenštátě Ing. Lubomír Spáčil.

Učebny SPŠE vybavila společnost PVC OKNA svými výrobky řady CLASSIC, vyrobenými z německých profilů Kömmerling. Plastová okna byla vybavena izolačními dvojskly tak, aby splňovala výsledný součinitel prostupu tepla U=1,2 W/m2K v souladu s projektovou dokumentací energetických úspor školy.

“Díky výměně starých, mnohdy nefunkčních a hlavně netěsnících oken za nová plastová okna CLASSIC dosáhne SPŠE ve Frenštátě úspory na vytápění v řádech desítek tisíc korun,“ vysvětluje Pavel Hložek, jednatel společnosti PVC OKNA.

O střední průmyslové škole elektrotechniky ve Frenštátě p. R.

Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel ve Frenštátě pod Radhoštěm poskytuje svým studentům vzdělání ve čtyřletých maturitních oborech informatiky, elektrotechniky a ve tříletém oboru elektrikář. Absolventi školy se velmi dobře prosazují jako specialisté v průmyslu, většina maturantů úspěšně pokračuje ve studiu na vysokých školách. Škola má ve čtyřech budovách umístěných v klidné části Frenštátu k dispozici 23 odborných učeben, laboratoří a dílen. 18 nově vybavených učeben nabízí možnost výuky s dataprojektory, multimediální výbavou a internetem. Škola v letošním roce oslavila 60 let od svého vzniku. SPŠE bude od 1. 1. 2012 sloučena s Gymnáziem Frenštát p. R.

O společnosti PVC OKNA s.r.o.

Společnost PVC OKNA s.r.o. se zabývá výrobou a montáží plastových oken a dveří. Na trhu funguje od roku 1995, přičemž samotnou výrobu plastových oken a dveří spustila v roce 2004. Nabízí širokou škálu plastových oken a dveří, které vyhovují také těm nejnáročnějším požadavkům kladeným na nízkoenergetické a pasivní domy; a nabízí veškeré jejich příslušenství. Při výrobě jsou kladeny vysoké nároky na špičkovou kvalitu materiálu a provedení, používány jsou nejmodernější technologie. Od roku 2008 je společnost PVC OKNA s.r.o. nositelem certifikátu o úspěšné implementaci systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, resp. 9001:2009. Společnost působí v regionu: Brušperk, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Fulnek, Hranice, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry, Olomouc, Ostrava, Prostějov, Příbor, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Zlín a v řadě dalších oblastí.

Kontaktní informace

PVC OKNA s.r.o.

Školská čtvrť 354

744 01 Frenštát p. R.

Tel.: 556 831 516

Fax: 556 831 718

E-mail: info@pvcokna.cz

Web: www.pvcokna.cz

Začínáme seriál: Jak vybírat plastová okna

Vybrat si ta nejlepší plastová okna pro svou novostavbu nebo rekonstrukci není jednoduché. Rozhodli jsme se vám proto představit nejdůležitější informace, které vám pomohou při výběru těch nejlepších plastových oken a dveří podle vašich konkrétních potřeb.

Na co si dát při výběru plastových oken pozor?

V našem seriálu o plastových oknech se budeme věnovat nejdůležitějším aspektům výběru oken, které byste rozhodně neměli přehlédnout. Zaměříme se postupně na to:

● jak poznat kvalitní plastová okna a dveře
● izolační vlastnosti plastových oken
● konstrukce a bezpečnost plastových oken
● design plastových oken
● výběr výrobce a dodavatele plastových oken

Nejdůležitější požadavky, které musí plastová okna a dveře splňovat

Cena není jediný ukazatel, který byste při výběru oken měli sledovat. Nejlevnější plastová okna nezaručují nejlepší funkční vlastnosti a ve výsledku se vám mohou prodražit například v ceně za energie. Sledovaných vlastností je při výběru kvalitních oken a dveří hned několik. Od plastových oken a dveří zpravidla očekáváme následující vlastnosti:

Izolační vlastnosti
● tepelná izolace – proti úniku tepla
● ochrana před přehříváním interiéru
● příjem tepelné energie ze slunečního záření
● zabránění infiltraci nežádoucích látek
● zvuková izolace (protihlukové vlastnosti)

Funkčnost
● ochrana před vnějšími vlivy počasí
● prosvětlení interiéru
● větrání interiéru
● zajištění soukromí (neprůhlednost, neprůsvitnost)
● bezúdržbovost
● ochrana před nezvanými návštěvníky a zároveň úniková cesta

Design
● design dokreslující interiér a exteriér a jejich vzájemné spojení

Při výběru plastových oken a dveří tedy nejprve zvažte, která očekávání by tato vaše dlouhodobá investice měla naplňovat.

Jak poznáte kvalitní plastová okna a dveře?

Cenu plastových oken vždy vztahujte ke kvalitě, která je vám nabízena. Při výběru plastových oken a dveří sledujte především nabízené funkční parametry. Ty by vám měl sdělit výrobce či dodavatel oken a dveří.

Dnešní pokroková doba znamená i v oboru plastových oken velký výběr variant provedení oken a to jak z hlediska tepelně izolačních vlastností, tak z hlediska designu. Kvalitní dodavatel plastových oken by vás proto měl oslovit širokou nabídkou variant tak, aby výsledný výběr co nejvíce korespondoval s vaší představou a individuálními požadavky.

Společnost PVC OKNA s.r.o. například u svých plastových oken a dveří standardně uvádí informace o typu konstrukce, počtu komor, počtu těsnění, prostupnosti tepla skel, o jaký typ izolačního zasklení se jedná (dvojsklo, trojsklo), jaká je tloušťka stěn profilů a třída úspornosti oken.

Pozor na záruky na plastová okna a dveře

O kvalitních plastových oknech může vypovídat také poskytovaná záruka. Podle české legislativy nese odpovědnost za vlastnosti a funkčnost plastových oken ten, kdo je finálně do stavby osadil. Dejte si proto pozor na malé prodejce bez potřebného zázemí a servisu, kteří nakupují plastová okna např. od polských výrobců a zabudovávají je do staveb. Ukončením jejich živnosti padají také veškeré vaše záruky a jistota, že se někdo postará o vaše plastová okna a jejich potřebný servis i v budoucnu.

Na kvalitní plastová okna bývá poskytována záruka minimálně 5 let. Společnost PVC OKNA poskytuje na svá ekologická plastová okna Kömmerling záruku 10 let na izolační dvojskla, 10 let na tvarovou a barevnou stálost profilů a 5 let na bezporuchovou funkci kování a navíc garantuje po dobu 5 let bezplatný servis oken a dveří.

Kvalitní výroba plastových oken – profily, skla, těsnění a kování

Základem kvalitních plastových oken jsou především špičkové komponenty, ze kterých je okno sestaveno. Sledujte, zda pochází od renomovaných výrobců a značek, dbajících na kvalitu používaných materiálů. Kvalitní výrobci plastových oken uvádí výrobce jednotlivých komponent – profilů, skel, těsnění a kování.

V příštím dílu našeho seriálu se zaměříme podrobněji na izolační vlastnosti plastových oken a dveří, kterým byste určitě měli při výběru oken věnovat pozornost, zejména s ohledem na neustále se zvyšující ceny energií.

O společnosti PVC OKNA s.r.o.

Společnost PVC OKNA s.r.o. se zabývá výrobou a montáží plastových oken a dveří. Na trhu funguje od roku 1995, přičemž samotnou výrobu plastových oken a dveří spustila v roce 2004. Společnost působí v regionu: Brušperk, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Fulnek, Hranice, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry, Olomouc, Ostrava, Prostějov, Příbor, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Zlín a v řadě dalších oblastí.

Kontaktní údaje

PVC OKNA s.r.o.
Školská čtvrť 354
744 01 Frenštát p. R.
Tel.: 556 831 516
Fax: 556 831 718
E-mail: info@pvcokna.cz
Web: www.pvcokna.cz