Jak vybírat plastová okna? Sledujte izolační vlastnosti oken a dveří

V prvním díle našeho seriálu o výběru nejlepších plastových oken jsme si načrtli základní vlastnosti, které bychom při výběru plastových oken a dveří měli sledovat v článku Jak vybírat plastová okna. Nyní se zaměříme zcela konkrétně na jeden z nejdůležitějších aspektů výběru – izolační vlastnosti plastových oken a dveří.

Izolační vlastnosti plastových oken a dveří určuje zejména:

 • stavební hloubka okenního profilu
 • konstrukce, uspořádání a velikost komor v okenním rámu
 • typ a parametry použitého izolačního skla
 • počet komor okenního profilu
 • typ a kvalita těsnění
 • typ a kvalita kování
 • kvalita všech použitých materiálů
 • kvalitně a odborně provedená montáž

Co znamená hodnota U a co vyjadřuje součinitel prostupu tepla?

Všechny výše zmíněné body se podílí na výsledných tepelně technických vlastnostech celého plastového okna. Výslednou hodnotu nazýváme součinitel prostupu tepla a je označován jako U v jednotkách W/m²K. Jedná se o základní měrnou jednotku pro stanovení tepelných ztrát, jejíž hodnota určuje množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m² při určitém teplotním rozdílu vzduchu (1 K) mezi vnitřním a vnějším prostředím. V případě oken a dveří se pak ještě doplňuje index malé „w“ nebo „d“ – tedy zkratka anglických označení pro okno (window) nebo dveře (door).

Při výběru nejlepších plastových oken tedy sledujte hodnotu U – čím je hodnota U nižší, tím lepší tepelné izolace plastové okno dosahuje. Nezapomeňte ale, že je důležité sledovat především hodnotu U pro celé plastové okno, což je vlastně hlavní aspekt, na který bychom se měli orientovat. Mnozí prodejci či výrobci nemající na veškeré své výrobky a jejich varianty potřebné zkoušky a stanovují parametry například podle součinitele prostupu skla či rámu. Vždy si proto vyžádejte příslušný certifikát nabízeného výrobku.

Počet komor, jejich konstrukce a stavební hloubka okenního profilu

Pro celkové izolační vlastnosti plastových oken a dveří je rozhodující především vnitřní podoba plastových profilů. V nabídce dnes běžně naleznete 3-, 4-, 5-komorové, 6-komorové i 7-komorové PVC profily. Obecně lze víceméně konstatovat, že s rostoucím počtem komor roste také tepelný odpor okenního profilu a snižuje se tak koeficient tepelného prostupu, což je však zároveň přímo úměrné rostoucí stavební hloubce profilu a velikosti samotných komor.

Např. použijeme-li v rámu o stavební hloubce 70 mm 10 komor namísto běžných šesti, koeficient prostupu tepla se již nezlepší, naopak snahou o neúměrný nárůst komor dochází ke zmenšení prostoru pro osazení adekvátní ocelové výztuže, což má výrazný vliv na celkovou stabilitu konstrukce okna.

Při správné kombinaci výše popsaného platí, že čím více komor v plastovém profilu okno či dveře mají, tím méně dochází k tepelným únikům a ztrátám.

Typ izolačního skla a kvalita zasklení plastového okna

Kvalitní a vhodně zvolené zasklení plastového okna (s ohledem na použitý okenní profil) má významný vliv na snižování tepelných ztrát. V současné době jsou používána izolační dvojskla a trojskla, jejichž kvalitu z pohledu izolačně tepelných vlastností určuje především:

 • kvalita použitého izolačního skla,
 • plyn použitý v meziprostoru skel,
 • velikost prostoru mezi skly,
 • materiál distančního rámečku, který se nachází mezi skly po jejich obvodu.

Uveďme si příklad pro srovnání – plastová okna Kömmerling 88+ (SUPERLINE) společnosti PVC OKNA s.r.o. jsou standardně osazena izolačními trojskly s hodnotou U=0,5 W/m²K. Tato izolační skla jsou opatřena speciálním pokovením na vnějších sklech a plněna argonem, který zlepšuje tepelné vlastnosti skla a zabraňuje tak jejich rosení, způsobenému srážením vlhkosti z interiéru. Sklo je hluboké 48 mm za účelem zvýšení tepelné izolace a dosahuje tak v technických parametrech špičkových hodnot a optimální hospodárnosti. Tato plastová okna jsou pro své termoizolační vlastnosti vhodným řešením nejen pro běžnou výstavbu, ale i pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Víte, že osazením izolačních trojskel do vašich nových plastových oken, můžete zlepšit jejich tepelně izolační vlastnosti až o čtvrtinu – tedy 25 %? U společnosti PVC OKNA s.r.o. si díky 50% dotaci na izolační trojskla připlatíte jen cca 1/20 (5 %) celkové ceny oken!

Kvalitní těsnění a kování

Kvalitní těsnění plastového okna zabezpečuje izolaci zabraňující průniku vzduchu, vlhkosti a chladu z vnějšího prostředí. Těsnící plochy na křídle a rámu bývají opatřeny dorazovým těsněním, uprostřed mezi křídlem a rámem se pak nachází středové těsnění. Toto středové těsnění, je-li použito, rozděluje prostor mezi křídlem a rámem na 2 komory a zabraňuje tak proniknutí vlhkosti a prachu do vnitřní komory okna, kde se nachází okenní kování, které je tak dokonale ochráněno, navíc zvyšuje také zvukovou izolaci plastových oken.

Termoplastická a EPDM těsnění plastových oken

Těsnění plastových oken rozdělujeme na tzv. termoplastická a EPDM. Hlavní rozdíl je v tom, že termoplastická těsnění, lze svařovat v rozích společně s profilem, což urychluje výrobu oken, ovšem svařením většinou dochází k jeho ztuhnutí a následné rohové netěsnosti. Dále pak termoplastické těsnění díky své schopnosti reagovat na teplo může v průběhu roku měnit své vlastnosti, např. v zimě ztuhne a méně těsní, v létě změkne.

Naproti tomu těsnění EPDM, nelze svařovat, protože téměř nereaguje na teplo a musí tedy být do profilu dodatečně po svaření vkládáno. Jeho těsnící schopnosti se v průběhu roku téměř nemění a okna s tímto těsněním vykazují skvělou těsnost.

Kování plastových oken

Kování je systém uzavírající plastové okno po celém jeho obvodě. Díky kování okno otevíráme, zavíráme, vyklápíme nebo můžeme používat takzvanou mikroventilaci. Vhodným řešením je tzv. celoobvodové kování z kvalitního materiálu, které zaručuje dlouhodobou mechanickou funkčnost plastového okna a dveří. Dnešní moderní systémy kování umějí ve standardu například nabídnout při zavření přizvedávání křídla, které zabraňuje jeho svěšení; nebo poskytují variabilní použití bezpečnostních uzavíracích bodů, zvyšujících bezpečnost plastového okna.

Správná montáž plastových oken a dveří jen od profesionálů

Izolační vlastnosti plastových oken a dveří závisí na řadě jednotlivostí. V neposlední řadě je důležitá správně a odborně provedená montáž plastových oken a dveří. V žádném případě se do instalace nových plastových oken a dveří nepouštějte sami a svěřte tuto činnost odborným firmám, které mají své stabilní a pravidelně školené zaměstnance. Součástí montáže oken a dveří může být také v souladu s platnou normou prováděné utěsnění připojovací spáry (za pomoci speciálních parotěsných a paropropustných pásek), tedy spáry mezi oknem a ostěním, která je vyplněna izolační pěnou. Volíte-li při výběru plastových oken kvalitu ve všech směrech, pak si velice pravděpodobně zajistíte dlouholetou životnost svých plastových oken i dveří.

O společnosti PVC OKNA s.r.o.

Společnost PVC OKNA s.r.o. se zabývá výrobou a montáží plastových oken a dveří. Na trhu funguje od roku 1995, přičemž samotnou výrobu plastových oken a dveří spustila v roce 2004. Společnost působí v regionu: Brušperk, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Fulnek, Hranice, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry, Olomouc, Ostrava, Prostějov, Příbor, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Zlín a v řadě dalších oblastí.

Kontaktní údaje

PVC OKNA s.r.o.
Školská čtvrť 354
744 01 Frenštát p. R.
Tel.: 556 831 516
Fax: 556 831 718
E-mail: redakce@frenstat.cz
Web: www.pvcokna.cz

Vysoké izolační schopnosti okenního systému Kömmerling 88 plus dokázaly testy termokamerou

Profil plastových okenních rámů Kömmerling 88 plus nastavuje nová vysoká měřítka energetické účinnosti. Díky své masivní stavební hloubce 88 mm dosahuje profil skvělých izolačních hodnot a napomáhá tak efektivnímu hospodaření s tepelnou energií. Profil okenních rámů Kömmerling 88+ jsme otestovali termokamerou přímo na rodinném domě v obci Zubří.

Vyzkoušeli jsme okenní profil Kömmerling 88 plus (Superline) pod drobnohledem termokamery

Konstrukce okenního systému Kömmerling 88 plus, která nese u společnosti PVC OKNA s.r.o. produktové označení SUPERLINE, vykazuje vysokou energetickou účinnost. Dokazují to také snímky z termokamery, které jsme pořídili na jedné z budov, na kterou společnost PVC OKNA s.r.o. okna Kömmerling 88 plus (SUPERLINE) dodávala.

Exteriérová termografická kontrola se zaměřuje především na kontrolu tepelně technických konstrukcí na budovách a odhaluje místa zvýšených tepelných ztrát na sledovaném objektu. Zároveň ověřuje účinnost opatření provedených ke snížení tepelných ztrát. Nejintenzivnější červené tóny (na škále až po černou) ukazují na nejteplejší části budovy a odstíny modré (až po bílou) ukazují na nejchladnější plochy objektu.

Termovize po instalaci oken z profilů Kömmerling 88 plus (Superline)

Snímky byly termovizní kamerou pořízeny po instalaci oken z profilů Kömmerling 88 plus v rámci dodávky oken do rodinného domu v obci Zubří. Termovizní testy plastových oken vyrobených z profilů Kömmerling 88 plus jasně ukazují vynikající vlastnosti tohoto okenního profilu a vynikajícím způsobem odvedené montážní práce.

Plastová okna Kömmerling 88 plus – vynikající tepelná izolace s optimálními termickými průběhy

Termografická kontrola plastových oken ze špičkových německých 88mm profilů Kömmerling 88+ jasně ukazuje, že tento okenní profil nastavuje díky svým unikátním vlastnostem nová měřítka energetické účinnosti a to i pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Průchozí 7komorová konstrukce oken je dimenzována tak, aby zajišťovala optimální tepelnou izolaci. Dosahuje hodnot prostupu tepla rámem 1,0 W/(m2K), což výrazně snižuje riziko tvorby kondenzátu. Okenní profil Kömmerling 88 plus obsahuje vysoce izolační systém tepelného středového těsnění a tři těsnící roviny v místě spojení křídla a rámu, které zajišťují lepší ochranu vůči prudkému dešti a vzduchotěsnost. Dodatečnou tepelnou izolaci zajišťuje také pokrokové třetí těsnění v místě instalace izolačního trojskla s minimálním součinitelem prostupu tepla U=0,5 W/(m2K), což je u výrobku SUPERLINE společnosti PVC OKNA standardem.

Vysoká izolační schopnost okenního profilu Kömmerling 88 plus je doložena také certifikátem institutu IFT Rosenheim a státní zkušebny CSI ve Zlíně. Dosažením této mety se okna Kömmerling 88 plus s parametrem Uw = 0,71 W/(m2K) stávají výzvou v efektivním hospodaření s tepelnou energií pro všechny konkurenční výrobce oken.

Izolační trojskla s hodnotou U=0,5 W/m2K jsou opatřena speciálním pokovením a plněna argonem, který zlepšuje tepelné vlastnosti skla a zabraňuje jejich rosení. 48 mm hluboké sklo za účelem zvýšení tepelné izolace technicky dosahuje špičkových hodnot a optimální hospodárnosti.

Okenní profil Kömmerling 88 + je díky svým unikátním vlastnostem vynikajícím řešením pro současné stavění. Znamená efektivní investici v rámci novostavby každého domu a to i v nízkoenergetickém a pasivním standardu.

“Náš výrobek Superline z profilů Kommerling 88+ doporučujeme každému zákazníkovi, který nás osloví s poptávkou plastových oken na novostavbu svého domu. Jsme přesvědčeni, že jen tak může dnes své prostředky investovat efektivně a to právě díky neustále se zvyšujícím nákladům na vytápění,” říká Bc. Lukáš Ondřej, obchodní ředitel společnosti PVC OKNA s.r.o.

O společnosti PVC OKNA s.r.o.

Společnost PVC OKNA s.r.o. se zabývá výrobou a montáží plastových oken a dveří. Na trhu funguje od roku 1995, přičemž samotnou výrobu plastových oken a dveří spustila v roce 2004. Společnost působí v regionu: Brušperk, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Fulnek, Hranice, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry, Olomouc, Ostrava, Prostějov, Příbor, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Zlín a v řadě dalších oblastí.

Nabízí širokou škálu plastových oken a dveří, které vyhovují také těm nejnáročnějším požadavkům kladeným na nízkoenergetické a pasivní domy; a nabízí veškeré jejich příslušenství. Při výrobě jsou kladeny vysoké nároky na špičkovou kvalitu materiálu a provedení, používány jsou nejmodernější technologie. Od roku 2008 je společnost PVC OKNA s.r.o. nositelem certifikátu o úspěšné implementaci systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, resp. 9001:2009.

Kontaktní informace

PVC OKNA s.r.o.

Školská čtvrť 354

744 01 Frenštát p. R.

Tel.: 556 831 516

Fax: 556 831 718

E-mail: info@pvcokna.cz

Web: www.pvcokna.cz

Za plného provozu školy realizovala společnost PVC OKNA výměnu oken na SPŠE ve Frenštátě p. R.

Frenštát p. R. – Ceny energií se rok od roku enormně zvyšují a proto také Střední průmyslová škola elektrotechniky ve Frenštátě pod Radhoštěm neustále hledá způsoby, jak optimalizovat své náklady. Rozhodla se realizovat ještě v letošním roce výměnu oken a významně tak snížit únik tepla ve své hlavní budově. Od 30. září realizovala společnost PVC OKNA s.r.o. kompletní výměnu oken na hlavní třípodlažní budově Střední průmyslové školy elektrotechniky, informatiky a řemesel. Práce probíhaly za plného provozu školy a měsíc po začátku prací – 2. listopadu 2011 – byly učebny připraveny k výuce.

Koordinace prací byla připravena tak, aby mohla výměna plastových oken probíhat za plného provozu školy bez omezení výuky. Pouze výměna oken v serverovně proběhla z technických a bezpečnostních důvodů zcela samostatně 17. listopadu 2011, v den státního svátku.

“Jako ředitel SPŠE jsem odpovědný za hospodárný chod školy. Rozhodli jsme se ještě před příchodem zimy realizovat výměnu všech velkých oken zejména na čelní straně budovy naší školy. Na této straně se nachází v podstatě všechny naše učebny. Velice si vážím hladkého průběhu celé rekonstrukce, která se konala výjimečně za plného provozu naší školy. Rád bych ocenil především bezvadnou koordinaci prací ze strany společnosti PVC OKNA, díky které mohl pokračovat plynulý chod naší výuky. Jsem také rád za velice rychlý postup prací, kdy v podstatě během jednoho měsíce byly všechny práce hotovy. Zároveň si samozřejmě vážím shovívavosti našich pedagogů a studentů a děkuji jim za respektování pokynů daných v souvislosti s rekonstrukcí,” komentuje rekonstrukci ředitel SPŠE ve Frenštátě Ing. Lubomír Spáčil.

Učebny SPŠE vybavila společnost PVC OKNA svými výrobky řady CLASSIC, vyrobenými z německých profilů Kömmerling. Plastová okna byla vybavena izolačními dvojskly tak, aby splňovala výsledný součinitel prostupu tepla U=1,2 W/m2K v souladu s projektovou dokumentací energetických úspor školy.

“Díky výměně starých, mnohdy nefunkčních a hlavně netěsnících oken za nová plastová okna CLASSIC dosáhne SPŠE ve Frenštátě úspory na vytápění v řádech desítek tisíc korun,“ vysvětluje Pavel Hložek, jednatel společnosti PVC OKNA.

O střední průmyslové škole elektrotechniky ve Frenštátě p. R.

Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel ve Frenštátě pod Radhoštěm poskytuje svým studentům vzdělání ve čtyřletých maturitních oborech informatiky, elektrotechniky a ve tříletém oboru elektrikář. Absolventi školy se velmi dobře prosazují jako specialisté v průmyslu, většina maturantů úspěšně pokračuje ve studiu na vysokých školách. Škola má ve čtyřech budovách umístěných v klidné části Frenštátu k dispozici 23 odborných učeben, laboratoří a dílen. 18 nově vybavených učeben nabízí možnost výuky s dataprojektory, multimediální výbavou a internetem. Škola v letošním roce oslavila 60 let od svého vzniku. SPŠE bude od 1. 1. 2012 sloučena s Gymnáziem Frenštát p. R.

O společnosti PVC OKNA s.r.o.

Společnost PVC OKNA s.r.o. se zabývá výrobou a montáží plastových oken a dveří. Na trhu funguje od roku 1995, přičemž samotnou výrobu plastových oken a dveří spustila v roce 2004. Nabízí širokou škálu plastových oken a dveří, které vyhovují také těm nejnáročnějším požadavkům kladeným na nízkoenergetické a pasivní domy; a nabízí veškeré jejich příslušenství. Při výrobě jsou kladeny vysoké nároky na špičkovou kvalitu materiálu a provedení, používány jsou nejmodernější technologie. Od roku 2008 je společnost PVC OKNA s.r.o. nositelem certifikátu o úspěšné implementaci systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, resp. 9001:2009. Společnost působí v regionu: Brušperk, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Fulnek, Hranice, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry, Olomouc, Ostrava, Prostějov, Příbor, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Zlín a v řadě dalších oblastí.

Kontaktní informace

PVC OKNA s.r.o.

Školská čtvrť 354

744 01 Frenštát p. R.

Tel.: 556 831 516

Fax: 556 831 718

E-mail: info@pvcokna.cz

Web: www.pvcokna.cz