Lékařská péče v Mavue

Zdravotnická péče je v Mosambiku na velmi nízké úrovni. Nemocnice, které mnohdy dosahují pouze nejzákladnějšího vybavení a chybí zde i kvalifikovaný zdravotnický personál, jsou od místních obyvatel Mavue vzdáleny stovky kilometrů. Lidé nemají prostředky na léky a často ani na cestu do nejbližšího zařízení, kde by jim mohla být poskytnuta pomoc.

V Mavue není v současné době lékařská péče dostupná. Místní obyvatelé se tak mohou spolehnout pouze na přírodní prameny a šamanské léčitelství. Přitom nemocnost je stejně jako v jiných zemích Afriky vysoká. Velkým problémem je vysoká úmrtnost novorozenců a dětí do dvou let věku. Dalším závažným problémem je žloutenka a jiná infekční onemocnění, která plynou hlavně z nedostatku kvalitní pitné vody a z chabých hygienických návyků. Běžnou záležitosti je také malárie, která je přenášena infikovanými komáry.

V těchto dnech vzniká pod záštitou Gonarezhou Transfortier Parku projekt nové ordinace v Mavue, která přinese místním lidem kvalitní zdravotnickou péči a také osvětu v oblasti hygieny. Pozemek pro ordinaci byl již vybrán a schválen guvernérem Mavue. S počátkem výstavby počítáme na podzim letošního roku. Kromě výstavby ordinace bude také nutné zajistit dostatek zdravotnického materiálu, léků a dalšího vybavení. Proto se naše další úsilí bude směřovat mimo jiné na získání partnerů, kteří budou ochotní se s námi na zlepšení lékařské péče podílet.

Kontakní údaje

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com
Koordinátor projektu Community Development Program:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz

Sbírku Gonarezhou Transfrontier Parku “Pomáháme Africe” podpořila Diakonie Broumov

Charitativní sbírka “Pomáháme Africe”, jejíž první etapa pro sběr věcných darů byla ukončena 25. května 2011, byla podpořena řadou významných společností, charitativních organizací i jednotlivců. Oblastní středisko Diakonie Broumov poskytlo do sbírky v únoru a v květnu 2011 několik krabic nádobí a celkem 50 pytlů s oblečením pro děti a jejich rodiny v Mosambiku. Jejich dary poputují spolu s ostatními věcnými dary nashromážděnými v 1. etapě charitativní sbírky do afrického Mosambiku počátkem června 2011.

Druhý termín charitativní sbírky bude ukončen 25. září 2011. Sbírku “Pomáháme Africe” je však možné podpořit také dalšími způsoby, například zapojením se do programů či financováním konkrétních rozvojových projektů Gonarezhou Transfrontier Parku.

Gonarezhou Transfrontier Park podporuje rozvoj regionu a místních komunit v Mosambiku

Sbírku Pomáháme Africe organizuje Gonarezhou Transfrontier Park na podporu zlepšení neutěšených životních podmínek obyvatelstva žijícího na jeho území. Cílem akce Pomáháme Africe je podpořit komunitu žijící oblasti příhraničního přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park v neutěšených životních podmínkách a napomoci tak jejímu budoucímu rozvoji. Dary věnované v první etapě sbírky Pomáháme Africe (ukončené 25. května 2011) poputují počátkem června 2011 přímo do afrického Mosambiku, kde je zástupci přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park předají do rukou odpovědných představitelů místní samosprávy, školských i nemocničních zařízení.

Sbírku Pomáháme Africe podporují významné organizace, školy i jednotlivci

Charitativní sbírku Pomáháme Africe, která je v České republice pořádána od ledna 2011 na pomoc dětem a jejich rodinám v africkém Mosambiku, se rozhodla podpořit již řada významných evropských organizací. Patří mezi ně takové společnosti jako je BMW Invelt, Česká charita, Arcidiecézní charita Praha – Sv. Terezie nebo společnost EFEKTIM a zaměstnanci společnosti Colgate-Palmolive. Do sbírky se rozhodla přispět také řada škol a školek, například mateřská škola a jesle Neverland, MŠ Walfdorf, MŠ Our Submarine, i řada dalších organizací a jednotlivců.

Projekt Pomáháme Africe podpořilo také Oblastní středisko Diakonie Broumov a to hned dvakrát – nejprve 25 pytli s dětským oblečením v únoru 2011 a pak těsně před ukončením první etapy sbírky v květnu 2011 dalšími 25 pytli s oblečením pro africké děti a několika krabicemi s kuchyňským nádobím pro jejich rodiny.
Seznam všech dárců, stejně jako aktuální informace o realizovaných a nově připravovaných programech v Mosambiku, pro které Gonarezhou Transfrontier Park v současnosti hledá partnery, naleznete na stránkách vzniklých na podporu projektu www.pomahameafrice.cz.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem.
Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit. Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti. V České republice je možnost aktivně pomoci tomuto regionu v rámci charitativní akce Pomáháme Africe. Bližší informace najdete na www.pomahameafrice.cz.

O Diakonii Broumov

Diakonie Broumov vznikla v roce 1993 jako občanské sdružení, jehož hlavním cílem je spolupráce s občany, s jinými humanitárními organizacemi, církvemi a dalšími institucemi při součinnosti k pomoci potřebným. Posláním organizace je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, na okraji společnosti a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti. Hlavní činnost Diakonie Broumov se soustřeďuje na pracovní a sociální integraci těch, kteří se ocitli na okraji společnosti. Jedná se o občany obtížně umístitelné na trhu práce, např. pro mentální onemocnění, občany bez domova, dlouhodobě nezaměstnané, propuštěné vězně nebo ty, kteří ukončili léčbu závislosti. K tomu slouží jednotlivé sociální programy organizace. Cílem je, aby tito lidé byli schopni se o sebe postarat a našli znovu své místo ve společnosti. Činnost sdružení a poskytované sociální služby mají celorepublikový charakter.

Kontaktní informace

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor charitativní akce Pomáháme Africe:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz

Gonarezhou Transfrontier Park buduje novou školu v Mavue v Mosambiku

PRAHA, 16. 5. 2011 – V dubnu 2011 byla započata výstavba nové školy v oblasti přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park v africkém Mosambiku. Výstavba školy se řadí do řady projektů rozvojové pomoci, kterou Gonarezhou Transfrontier Park organizuje pro komunitu lidí žijících na jeho území. Nová základní škola vyroste v oblasti nedotčené civilizací v Mavue v Mosambiku.

Stavba nové školy pro děti žijící v oblasti přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park v africkém Mosambiku byla započata v dubnu 2011. Realizaci výstavby v Mavue zajišťuje tým specialistů a pracovníků z Evropy, se kterým na výstavbě aktivně spolupracuje i řada místních obyvatel. Díky těmto pracovníkům již byly vytyčeny základy stavby a začínají se stavět obvodové zdi školních budov.

Komplex budov pro základní školu Mavue

Základní škola byla navržena jako komplex tří samostatných budov umístěných do půdorysu ve tvaru písmene U. Další dvě malé přilehlé budovy budou sloužit jako technické zázemí školy.

Dvě ze tří hlavních budov budou určeny pro potřeby výuky dětí, jejich největší část tvoří prostorné učebny a nacházet se v nich bude i potřebné zázemí pro učitele. Třetí – spojovací – budova bude sloužit jako tělocvična a společenský prostor s širší škálou možností pro využití. Budovy budou postaveny jednoduchým způsobem z materiálů dostupných v místě stavby tak, aby stavba nenarušila přirozenou podobu místní krajiny a přirozenou přírodní rovnováhu. Dvůr, který vznikne mezi třídami, bude osazen zelení a děti jej tak mohou využít ve volných chvílích mezi výukou.

Rozvojové projekty za podpory společnosti Tramincorp

Celý projekt je financován jako jeden z rozvojových projektů organizovaných Gonarezhou Transfrontier Parkem. Finanční podporu projektu “Škola v Mavue v Mosambiku” poskytla společnost Tramincorp. Tato africká těžební společnost je aktivním podporovatelem Gonarezhou Transfrontier Parku a v rámci svého programu sociální odpovědnosti pomáhá zlepšit přírodní a sociální prostředí na africkém kontinentu. Vedle toho, že se podílí na rozvoji školy v Mavue v Mosambiku, se spolu s Gonarezhou Transfrontier Parkem snaží zachovat přírodní nádrž na hranicích Mosambiku a podporuje další činnosti prospěšné pro komunitu v této oblasti.

„Uvědomujeme si, že je důležité změnit a zlepšit životní podmínky lidí, kteří žijí v Africe a současně podpořit i jejich osobní rozvoj. Proto jsme rádi, že můžeme v rámci projektu „Community Development Program“ obyvatelům Mosambiku pomoci. Aktivity Gonarezhou Transfrontier Parku chceme i nadále podporovat finančně a sponzorovat je i věcnými dary,“ říká tiskový mluvčí společnosti Tramincorp.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park.

Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno civilizací. Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit. Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti přírodní krásy této oblasti.

V České republice je možnost aktivně pomoci tomuto regionu v rámci charitativní akce Pomáháme Africe. Bližší informace najdete na www.pomahameafrice.cz.

O Tramincorp

Společnost Tramincorp se zabývá těžbou nerostných surovin, zlata, černého uhlí a tantalu na africkém kontinentu. Těžba těchto surovin je velice šetrná a neohrožuje kvalitu místního životního prostředí ani nezasahuje do životních podmínek místní komunity. Část finančního výdělku z těžby investuje společnost přímo do rozvoje životní úrovně místních obyvatel, do kulturních projektů a do podpory vzdělávání dětí v africkém Mosambiku.

Kontaktní údaje

Tramincorp Headquarters – Boane at business node of Mahatlane

www.tramincorp.com
telefon: +0027794965908 – Republic of South Africa
telefon: +00258844673195 – Mozambique
satelitní telefon: +881632552107
e-mail: info@tramincorp.com

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika

www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor projektu Community Development Program:

www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.tramincorp.com
www.pomahameafrice.cz

Běh pro gorily odstartuje již 28. května za podpory Gonarezhou Transfrontier Parku

Ve čtvrtek 12. května 2011 proběhla tisková konference k akci Běh pro gorily. Tento charitativní projekt zaměřený na záchranu goril ve volné přírodě totiž bude startovat svůj další ročník 28. května 2011 od 14 hodin na Pražském hradě. Do projektu Běh pro gorily se aktivně zapojil i mosambický přírodní park Gonarezhou Transfrontier Park. Ten jako generální partner projektu věnuje do akce hodnotnou cenu – exkluzivní sedmidenní pobyt pro dva v divoké přírodě mozambického Gonarezhou Transfrontier Parku.

Akci na záchranu goril v Africe pořádá Hlavní město Praha spolu se ZOO Praha a s řadou dalších partnerů. O projektu informoval na tiskové konferenci ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek, náměstek pražského primátora Ivan Kabický, Michal Horáček z Gonarezhou Transfrontier Park a další zástupci organizátorů projektu.

Gonarezhou Transfrontier Park je generálním partnerem této charitativní akce. Běhu pro gorily věnuje jedinečnou cenu – sedmidenní dovolenou pro dvě osoby v přírodním parku Gonarezhou Transfrontier Park plnou nepřekonatelných zážitků a cestování v nedotčené divoké přírodě.

Charitativní akce Běh pro gorily

Běh pro gorily je jedinečná charitativní akce, která se zaměřuje na záchranu goril ve volné přírodě. Tato akce se koná ve světě již od roku 2003. Letošní pražský běh se uskuteční v sobotu 28. května 2011 od 14 hodin. Od Pražského hradu až na Staroměstské náměstí poběží stovky lidí v maskách goril i bez nich. Akci s pestrým doprovodným programem v africkém duchu pořádá Hlavní město Praha spolu se Zoo Praha za podpory Gonarezhou Transfrontier Parku. Celý výtěžek ze startovného bude věnován na podporu goril v Africe.

Gonarezhou Transfrontier Park

V mosambickém Gonarezhou Transfrontier Parku zakusíte návrat do skutečné divočiny nedotčené lidmi. Sloni, nosorožci, hroši, lvi, gepardi, buvoli, antilopy, zebry a další nespočetné druhy zvířat tu žijí ve svém původním přirozeném prostředí.

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem.

Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit. Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti. V České republice je možnost aktivně pomoci tomuto regionu v rámci charitativní akce Pomáháme Africe.

Gonarezhou Transfrontier Park nabízí také nepřeberné možnosti a zážitky pro milovníky Afriky. Vzhledem k tomu, že primárním cílem je ochrana přírodních krás této oblasti, je počet návštěvníků parku přísně limitován. Pro ty, kterým se poštěstí navštívit toto nádherné místo a poznat krásy této oblasti, je dopřán přímý kontakt s panenskou přírodou. Gonarezhou Transfrontier Park je ideálním místem pro milovníky nevšedních zážitků, dobrodružství, přírody a Afriky vůbec.

Kontaktní informace

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor charitativní akce Pomáháme Africe:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:
www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz
www.behprogorily.cz
www.zoopraha.cz

BMW Invelt se zapojil do našeho Community Development Programu

Od ledna 2011 je v České republice organizována charitativní sbírka “Pomáháme Africe”, která připravuje pomoc pro děti v africkém Mosambiku. Potřeba organizovat sbírku vzešla od zřizovatele přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park, který se rozléhá přímo na hranicích Mosambiku a Zimbabwe, v místě, do kterého přímo směřují dary z charitativní sbírky. Akci “Pomáháme Africe” se rozhodla podpořit i společnost BMW Invelt, nejvýznamnější autorizovaný partner BMW AG v Česku. “Díky sbírce “Pomáháme Africe” již byly úspěšně shromážděny věcné dary v podobě dětského oblečení, obuvi a hraček, které jsou v cílovém místě sbírky nedostatkové a velice potřebné,” uvedla koordinátorka projektu Dana Neumanová.

BMW Invelt přispěla do sbírky lékárničkami

Společnost BMW Invelt velmi dobře zná tíživou situaci obyvatel Mosambiku a rozhodla se do sbírky věnovat praktické lékárničky. Ty jsou v mosambických školách a mezi místními obyvateli velice užitečnou a nepostradatelnou pomocí. Zdravotnické pomůcky jsou v této africké oblasti nedostatkovým artiklem. “Poskytnutím lékárniček pomohl BMW Invelt se zajištěním potřebného zdravotnického vybavení v Mosambiku,” říká koordinátorka akce. Lékárničky poskytnuté společností BMW Invelt byly v dubnu 2011 odeslány do Mosambiku a zástupci organizátorů sbírky je následně předali představitelům místní samosprávy a školských zařízení.

Dary ze sbírky putují přímo do mosambických škol a potřebným

Charitativní sbírka „Pomáháme Africe“ byla odstartována v lednu 2011 a pokračuje v několika dílčích etapách i v následujících měsících. Všechny poskytnuté dary jsou průběžně odesílány přímo do Mosambiku, do oblasti, ve které se rozléhá i Gonarezhou Transfrontier Park. Dary jsou předávány zástupcům místních základních škol a samosprávy přímo z rukou organizátorů akce. Při příležitosti otevření jedné ze škol připravuje organizátor sbírky, společnost EFEKTIM, rovněž slavnostní akci, které se zúčastní mnoho významných představitelů tamní komunity včetně zástupců veřejné sféry.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park v Zimbabwe. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem. Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit. Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti. V České republice je možnost aktivně pomoci tomuto regionu v rámci charitativní akce Pomáháme Africe.

O společnosti BMW Invelt

Společnost BMW Invelt je největším autorizovaným partnerem BMW AG v České republice. Je úspěšným autorizovaným prodejcem a servisem značek BMW, MINI a ALPINA. Pro značku ALPINA je Invelt jediným autorizovaným dealerem v České republice. Značky MINI a BMW Motorrad Invelt oficiálně zastupuje jako jediný dealer v Čechách.