Sbírku Gonarezhou Transfrontier Parku “Pomáháme Africe” podpořila Diakonie Broumov

Charitativní sbírka “Pomáháme Africe”, jejíž první etapa pro sběr věcných darů byla ukončena 25. května 2011, byla podpořena řadou významných společností, charitativních organizací i jednotlivců. Oblastní středisko Diakonie Broumov poskytlo do sbírky v únoru a v květnu 2011 několik krabic nádobí a celkem 50 pytlů s oblečením pro děti a jejich rodiny v Mosambiku. Jejich dary poputují spolu s ostatními věcnými dary nashromážděnými v 1. etapě charitativní sbírky do afrického Mosambiku počátkem června 2011.

Druhý termín charitativní sbírky bude ukončen 25. září 2011. Sbírku “Pomáháme Africe” je však možné podpořit také dalšími způsoby, například zapojením se do programů či financováním konkrétních rozvojových projektů Gonarezhou Transfrontier Parku.

Gonarezhou Transfrontier Park podporuje rozvoj regionu a místních komunit v Mosambiku

Sbírku Pomáháme Africe organizuje Gonarezhou Transfrontier Park na podporu zlepšení neutěšených životních podmínek obyvatelstva žijícího na jeho území. Cílem akce Pomáháme Africe je podpořit komunitu žijící oblasti příhraničního přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park v neutěšených životních podmínkách a napomoci tak jejímu budoucímu rozvoji. Dary věnované v první etapě sbírky Pomáháme Africe (ukončené 25. května 2011) poputují počátkem června 2011 přímo do afrického Mosambiku, kde je zástupci přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park předají do rukou odpovědných představitelů místní samosprávy, školských i nemocničních zařízení.

Sbírku Pomáháme Africe podporují významné organizace, školy i jednotlivci

Charitativní sbírku Pomáháme Africe, která je v České republice pořádána od ledna 2011 na pomoc dětem a jejich rodinám v africkém Mosambiku, se rozhodla podpořit již řada významných evropských organizací. Patří mezi ně takové společnosti jako je BMW Invelt, Česká charita, Arcidiecézní charita Praha – Sv. Terezie nebo společnost EFEKTIM a zaměstnanci společnosti Colgate-Palmolive. Do sbírky se rozhodla přispět také řada škol a školek, například mateřská škola a jesle Neverland, MŠ Walfdorf, MŠ Our Submarine, i řada dalších organizací a jednotlivců.

Projekt Pomáháme Africe podpořilo také Oblastní středisko Diakonie Broumov a to hned dvakrát – nejprve 25 pytli s dětským oblečením v únoru 2011 a pak těsně před ukončením první etapy sbírky v květnu 2011 dalšími 25 pytli s oblečením pro africké děti a několika krabicemi s kuchyňským nádobím pro jejich rodiny.
Seznam všech dárců, stejně jako aktuální informace o realizovaných a nově připravovaných programech v Mosambiku, pro které Gonarezhou Transfrontier Park v současnosti hledá partnery, naleznete na stránkách vzniklých na podporu projektu www.pomahameafrice.cz.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem.
Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit. Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti. V České republice je možnost aktivně pomoci tomuto regionu v rámci charitativní akce Pomáháme Africe. Bližší informace najdete na www.pomahameafrice.cz.

O Diakonii Broumov

Diakonie Broumov vznikla v roce 1993 jako občanské sdružení, jehož hlavním cílem je spolupráce s občany, s jinými humanitárními organizacemi, církvemi a dalšími institucemi při součinnosti k pomoci potřebným. Posláním organizace je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, na okraji společnosti a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti. Hlavní činnost Diakonie Broumov se soustřeďuje na pracovní a sociální integraci těch, kteří se ocitli na okraji společnosti. Jedná se o občany obtížně umístitelné na trhu práce, např. pro mentální onemocnění, občany bez domova, dlouhodobě nezaměstnané, propuštěné vězně nebo ty, kteří ukončili léčbu závislosti. K tomu slouží jednotlivé sociální programy organizace. Cílem je, aby tito lidé byli schopni se o sebe postarat a našli znovu své místo ve společnosti. Činnost sdružení a poskytované sociální služby mají celorepublikový charakter.

Kontaktní informace

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor charitativní akce Pomáháme Africe:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz