Předání obrázků od dětí z Mavue

Ve středu 15.9. 2011 proběhlo předání obrázků od dětí z Mavue dětem ze Základní školy Brigádníků v Praze 10. Předání proběhlo za přítomnosti paní ředitelky Mgr. Aleny Polanské, zástupců školního parlamentu – K.Liškové a M.Horvátha, ředitelky GTP Gabriely Dihelové a koordinátorky rozvojového programu Dany Neumanové.

Tento akt probíhal na základě podpory vzdělanosti dětí v mozambickém Mavue. Předání proběhlo ve velmi milé atmosféře. „ Jsme rádi, že výměna obrázků měla takový úspěch.“ České děti s úctou přijaly krásné kresby dětiček z Mavue i s fotografiemi z místního prostředí. Zpracované na plátnech budou vystaveny v prostorách této základní školy.

„Obrázky přinesly obrovskou radost oběma stranám. Stejně jako v Čechách bychom rádi výtvory od českých dětí vyzdobili i naší nově postavenou školu v Mozambiku.“, říká Dana Neumanová.

Během této schůzky byly diskutovány možnosti jak konkrétně pomoci dětem v Mavue, co je úkolem a náplní této pomoci, jaké další programy budou postupně realizovány. Závěrem jsme se vzájemně dohodli, že se základní škola bude i dále na tomto projektu podílet. V současné době se zapojila do sbírky školních potřeb a ruční výroby obrázkových knížek v anglickém jazyce.

„Každý krok ke vzdělávání a sociálnímu cítění dětí je třeba podporovat“, říká Mgr. Alena Polanská.

Dětem a paní ředitelce Mgr. Aleně Polanské za dosavadní podporu velmi děkujeme.