EFEKTIM zahájil výstavbu dalších fotovoltaických elektráren na Slovensku

Společnost EFEKTIM zahájila na začátku dubna 2011 další výstavbu nových solárních elektráren FVE Kresanda a FVE Power Plant 1 v oblasti Mokrá Lúka na Slovensku. Na technicky připraveném pozemku již proběhlo vytyčení oplocení a jednotlivých lavic, taktéž proběhla pokládka AC kabeláže a uzemnění. V současné době se sestavují konstrukce a připravují se rozvaděče.

O FVE Pover Plant a FVE Kresanda

K výstavbě těchto solárních elektráren bude použito celkem 10 314 vysoce účinných a prvotřídních panelů PhonoSolar PS190M/24-F HEC+, které procházejí nejpřísnějšími kvalitativními a výkonnostními kontrolami. Elektrárny budou dosahovat výkonu 984,96 kWp a 974,70 kWp. Rozloha FVE Kresanda a FVE Power Plant 1 bude dohromady cca 4,8 ha. Dokončení výstavby a spuštění těchto elektráren se plánuje na červen 2011. Investorem FVE Kresanda je společnost Kresanda s. r. o., a investorem FVE Power Plant 1 je společnost FV Power Plant s. r. o.

EFEKTIM realizátor výstavby FVE

Společnost EFEKTIM se specializuje na kompletní realizaci fotovoltaických, větrných, vodních a spalovacích plynových elektráren. Zabývá se projektováním, optimalizací, financováním, developmentem, kompletní přípravou výstavby, výstavbou i následným servisem a monitoringem elektráren. EFEKTIM a. s. má za sebou celou řadu projektů i samostatných instalací fotovoltaických elektráren. Společnost se podílela na jedinečných řešeních fotovoltaických elektráren, jako je Vepřek (s celkovým výkonem 35,1 MWp), Tuchlovice (7,9 MWp) nebo Smiřice (6,1 MWp).

O průběhu výstavby fotovoltaických elektráren Mokrá Lúka vás budeme i nadále informovat.