Začátek výstavby fotovoltaické elektrárny Orechová Potôň na Slovensku