Správci Gonarezhou Transfrontier Parku zadrželi pytláky lovící ohrožené druhy zvířat

Přímo při činu chytili rangeři Gonarezhou Transfrontier Parku v africkém Mosambiku pytláky lovící chráněné druhy zvířat. Ostrými kovovými oky, přímou střelbou nebo za pomoci trychninu rozpuštěného ve vodě, pytláci nevybíravým způsobem zabíjejí především slony a další vzácná zvířata. Díky včasnému zásahu speciálně vycvičených rangerů byli někteří z pytláků zadrženi a předáni místní policii, kde se budou za své jednání zodpovídat před místními ochránci zákona.

Nešťastnou každodenní realitou afrických přírodních parků je smrt ohrožených druhů zvířat, která jsou nevybíravým způsobem zabíjena kvůli bezbřehé chamtivosti lidí. Počet případů, kdy pytlák zabije ohroženého nosorožce, slona, nebo jiné zvíře jen kvůli jeho kůži, rohům nebo slonovině bohužel neustále stoupá. Správci mosambického Gonarezhou Transfrontier Parku nacházejí nastražená oka a prázdné nábojnice v hojné míře stejně jako desítky zmrzačených a zabitých zvířat.

Rozsáhlou škodu v přírodním parku způsobil v červenci 2011 pytlák, který střelbou zabil poblíž městečka Chicualacuala sloního samce. Poté, co tohoto samce rozřezal a vypreparoval z něj kly určené k prodeji překupníkům se slonovinou, zasypal jeho tělo kyanidem, čímž způsobil otravu řady dalších zvířat, včetně lvů, leopardů a přes šedesát supů. Tento pytlák byl zadržen a předán místní policii spolu s nádobami s jedem, které u něj byly nalezeny.

50 nových rangerů

Zadržení pytláků je pro nově vycvičené rangery parku úspěchem a motivací k jejich další práci při ochraně Gonarezhou Transfrontier Parku a jeho vzácné fauny a flóry. Tým rangerů téměř denně kontroluje území parku. Vzácné a ohrožené druhy, jako je například nosorožec nebo slon, se snaží stopovat a monitorovat jejich pohyb. K dispozici mají také vrtulník a některá zvířata jsou dokonce očipována, takže je možné sledovat je pomocí GPS navigace. V současné době se v terénu zaučuje 50 nových rangerů zaškolovaných přímo policií a armádou. Po dokončení povinného výcviku se ihned přidají k ochraně parku. K dispozici budou mít to nejlepší vybavení – zbraně AK47, brýle pro noční vidění, rádio a GPS navigaci.

Všichni chycení pytláci jsou správci parku předáváni místní policii spolu se zdokumentovanými důkazními materiály. Bohužel smutnou místní realitou je, že jsou zadržení pytláci po čase z vazby propouštěni a pytláctví jako dobrému zdroji své obživy se věnují i nadále.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem. Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit.

Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti.

V současné době Gonarezhou Transfrontier Park hledá další firmy, které by se do akce Community Development Program chtěly zapojit a spolufinancovat další připravované projekty.

Kontaktní informace

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor charitativní akce Pomáháme Africe:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby
www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz