PhonoSolar se zúčastnil veletrhu World Future Energy Summit 2011

Mezinárodní veletrh World Future Energy Summit 2011 (WFES) – patřící mezi světovou třídu v oblasti fotovoltaického průmyslu – se uskutečnil ve dnech 17. – 20. ledna 2011 v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Světově velmi významný veletrh probíhající společně s řadou konferencí byl již čtvrtým ročníkem od roku 2008, a i v letošním lednu přilákal velký počet návštěvníků z celého světa.

Výstava a konference World Future Energy Summit

V průběhu čtyř dnů představil veletrh World Future Energy Summit nejnovější technologie a inovace v oblasti obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí. Konference probíhaly na velmi vysoké úrovni, a to díky předem pečlivě zvoleným přednášejícím, kterými byli špičkoví odborníci z oblasti solárního průmyslu. Návštěvníci tak dostali unikátní příležitost seznámit se jak s tržními novinkami, tak osobně s elitními představiteli světových firem ze segmentu solární energetiky a fotovoltaiky.

Mezi vystavovateli nechyběla ani společnost Phono Technologies Switzerland, se svou rozsáhlou expozicí produktů z řad fotovoltaických panelů PhonoSolar a všech doposud realizovaných projektů fotovoltaických elektráren. Fotovoltaické panely PhonoSolar patří mezi světovou špičku. Panely PhonoSolar jsou použity například na 9. největší  fotovoltaické elektrárně na světě – FVE CZECH Vepřek o celkovém výkonu 35,10 MWp. Na této elektrárně bylo použito 186.960 panelů PhonoSolar.

Phono Technologies Switzerland

Společnost Phono Technologies Switzerland se specializuje na design, výzkum, vývoj a výrobu fotovoltaických panelů PhonoSolar a větrných turbín PhonoWind. V roce 2011 se Phono Technologies Switzerland zúčastní i dalších evropských veletrhů takto významného charakteru.

Fotovoltaická elektrárna Dubno zahájila provoz na místě bývalé skládky

Praha, 27. ledna 2011 – Otevření nové fotovoltaické elektrárny u obce Dubno na Příbramsku provází zajímavý fakt; tento moderní 0,75 MWp komplex byl vystavěn, zprovozněn a úspěšně spuštěn na brownfieldu – na místě dřívější skládky směsného odpadu. Jedná se o plochu, která svou povahou nemohla být použita k zemědělským účelům či k bydlení. FVE Dubno tak jasně narušuje zaběhlou a často mylnou představu, že fotovoltaické elektrárny pouze zabírají zemědělskou půdu a prostor pro zemědělskou produkci.

Tato plocha o rozloze 1,7 hektaru byla od samého začátku výstavby FVE teoreticky nepoužitelná k jakýmkoli jiným účelům. Myšlenka zástavby nebo kompletní revitalizace kontaminované půdy není v krátkém časovém horizontu možná. Přesto je i takto zničené místo vhodné k vybudování něčeho, co přináší pozitivní efekt a ideální využití takto poničené půdy. Ekonomický a ekologický potenciál tohoto území je tak znovu obnoven a ideálně využit.

EFEKTIM a.s. – investor i realizátor výstavby FVE Dubno

Za výstavbou této fotovoltaické elektrárny stojí akciová společnost EFEKTIM, která je současně realizátorem i investorem této solární elektrárny. EFEKTIM je společnost s více než čtyřicetiletou tradicí. EFEKTIM patří mezi přední společnosti specializující se na projektování, realizaci a servis fotovoltaických, větrných, vodních a spalovacích plynových elektráren. Působí po celé Evropě, v Africe, na Blízkém východě a nově i v USA. Je renomovaným odborníkem v oblasti engineeringu, projektování, optimalizace, výstavby, zajištění financování, testování a následného servisu a monitoringu FVE.

Fotovoltaické panely PhonoSolar – solární panely s ideálním poměrem cena/výkon

Na celou výstavbu fotovoltaické elektrárny Dubno bylo použito 4 212 vysoce účinných fotovoltaických panelů PhonoSolar HEC+ PS190 na pevné konstrukci. Fotovoltaické panely PhonoSolar byly pro výstavbu elektrárny Dubno vybrány především díky špičkové kvalitě a výborné ceně. Komplex zaujímá plochu o rozloze 1,7 hektaru, kterou si investor k tomuto účelu dlouhodobě pronajal.

PhonoSolar je přední světovou značkou v solární energetice. Pod touto značkou se vyrábějí kvalitní solární panely a technologie pro fotovoltaické elektrárny. Za roky svého působení si značka PhonoSolar vydobyla silnou pozici mezi zákazníky ve světě i v tuzemsku.

PhonoSolar na Renewable Energy Exhibition 2011 v Lyonu

Mezinárodní výstava Renewable Energy Exhibition 2011 se bude konat ve francouzském Lyonu 15. až 18. února 2011. Výstava je zaměřena na technologie a produkty pro obnovitelné zdroje energie. Phono Technologies Switzerland nabídne svým návštěvníkům novinky a nově realizované projekty na stánku 4C46 (hala 4).

Návštěvníci získají na veletrhu unikátní přehled o nových trendech a aktuální nabídce v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Na veletrhu se přestaví řada předních světových výrobců a dodavatelů, mezi nimiž i letos zaujme rozsáhlá expozice produktů pro solární energii PhonoSolar a produktů pro větrnou energii PhonoWind. Veletrh poskytne svým návštěvníkům možnost seznámit se s novinkami v oblasti výzkumu, technologického vývoje a výrobních procesů.

Renewable Energy Exhibition 2011, Lyon, France

Mezinárodní výstava Renewable Energy Exhibition 2011 patří k mezinárodně uznávaným veletrhům. Společnosti působící na trhu v oblastech obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaických systémů, solárních panelů, větrné energie, geotermální energie a biomasy), vystavují každý rok ve francouzském Lyonu a v Paříži. V roce 2011 slaví Veletrh o obnovitelných zdrojích energie své 10. narozeniny. Veletrh se koná v pavilonu Eurexpo v Lyonu. Počet návštěvníků se zvýšil z 8.500 v roce 2006 na 13.626 v roce 2008 a asi 20.000 v roce 2010.

Phono Technologies Switzerland

Společnost Phono Technologies Switzerland se specializuje na vývoj, výrobu a prodej v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Na veletrhu představí svou produktovou řadu fotovoltaických panelů PhonoSolar a realizované projekty fotovoltaických elektráren. Společnost má za sebou již celou řadu velkých a úspěšných referencí po celém světě, jako je např. největší fotovoltaická elektrárna ve střední Evropě a zároveň 9. největší světová fotovoltaická elektrárna u obce Vepřek, na kterou bylo použito bezmála 190.000 kusů fotovoltaických panelů PhonoSolar.

Bližší informace a kontakt

Srdečně zveme všechny zájemce o obnovitelné zdroje energie z laické i odborné veřejnosti k návštěvě našeho stánku 4C46 (hala 4). O průběhu výstavy na veletrhu Renewable Energy Exhibition 2011 v Lyonu a expozici společnosti Phono Technologies Switzerland vás budeme i nadále informovat.

Phono Technologies Switzerland AG

Sandgrube 29

CH-9050 Appenzell

Switzerland

Web: www.phonosolar.com

Společnosti PhonoSolar a Arikanli Holding podepsaly strategickou dohodu o spolupráci

Dne 11. prosince 2010 v průběhu veletrhu RENEX 2010 podepsala společnost PhonoSolar a její turecký obchodní partner Arikanli Holding strategickou dohodu o spolupráci. Obě strany se společně rozhodly rozvíjet v Turecku nový energetický trh. Pro značku PhonoSolar a PhonoWind tato událost označuje oficiální vstup na turecký trh.

Společnost Arikanli Holding má za sebou více než 38 let své historie, zaměstnává 9 000 lidí a její sídlo se nachází v tureckém ekonomickém centru – v Istanbulu. Jejími hlavními sektory jsou logistika, vzdělávání a stavebnictví. Posledních 10 let byla společnost Arikanli Holding v Turecku vždy druhým největším daňovým poplatníkem, hned po Tureckých aeroliniích. Její logistický sektor poskytuje služby na domácím trhu i za oceánem, příkladem jsou Řecko, Bulharsko, Bělorusko, Rumunsko, Egypt, jihovýchodní Evropa, Střední východ a západní Asie.

V rámci komunikace probíhající v minulém roce a také během několika kol konzultací si obě společnosti silně uvědomily společné výhody vzájemné spolupráce. Popularita značky PhonoSolar, vyspělá zkušenost v oblasti EPC, systém efektivního školení zástupců a silná finanční platforma neušly pozornosti společnosti Arikanli Holding. Kromě toho Arikanli Holding se svou nevídanou logistickou sítí, stabilními schopnostmi v oblasti domácího inženýrství a dobrými vztahy s tureckou vládou přinese navíc výhody v rámci expanze značky PhonoSolar v této oblasti.

Pokud BRICS (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vytvořily výborný prostor na vznikajících trzích, pak bude CIVITS bezpochyby skvělým pokračováním. CIVITS zahrnuje Čínu, Indii, Vietnam, Indonésii, Turecko a Jihoafrickou republiku a distribuuje v Asii, Evropě a Africe. 90 % území Turecka se nachází v Asii a jeho stabilní růst ekonomické síly a náboženského vlivu může pokrýt oblast Středního východu, východní Evropy a západní Asie. Po veletrhu RENEX 2010 se PhonoSolar začátkem roku 2011 zúčastní sumitu World Future Energy v Abu Dhabi.

Díky mladé populaci a dynamické ekonomice je CIVITS považován za nový střed zájmu zahraničních investic celého světa. Stabilní vývoj v globální integraci strategie této značky bude nadále předpokladem nových úspěchů.

PhonoSolar zářil na mezinárodním veletrhu RENEX 2010

V tureckém Istanbulu se v minulých dnech (9. až 12. prosince 2010) uskutečnil mezinárodní veletrh RENEX 2010 zaměřený na technologie a produkty pro obnovitelné zdroje energie. Mezi vystavovateli nechyběla ani společnost Phono Technologies Switzerland se svou produktovou řadou PhonoSolar.

Jedinečná expozice PhonoSolar

Účastníci veletrhu, kteří navštívili stánek společnosti Phono Technologies Switzerland, měli možnost seznámit se s rozsáhlou expozicí produktů pro solární energetiku PhonoSolar. Návštěvníkům byly představeny kvalitní produkty, nejnovější technologie a významné realizované projekty solárních elektráren, mezi které patří např. největší fotovoltaická elektrárna ve střední Evropě a zároveň 9. největší světová fotovoltaická elektrárna u obce Vepřek, na kterou bylo použito bezmála 190 000 kusů fotovoltaických panelů PhonoSolar.

Společnost se svou exkluzivní expozicí a kvalitními produkty sklidila obrovský úspěch mezi odbornou i laickou veřejností. Na veletrhu proběhla celá řada jednání a byla uzavřena strategická partnerství a množství kontraktů. Společná setkání s našimi klienty a obchodními partnery byla velmi přínosná. Díky podnětům ze strany návštěvníků stánku PhonoSolar jsme schopni pružně reagovat na poptávku a vyhovět všem požadavkům našich klientů a partnerů.

Účast na veletrhu RENEX 2010 byla pro společnost Phono Technologies Switzerland zásadní událostí. Na tureckém trhu se obnovitelné zdroje energie začínají využívat jen pozvolna. Pro společnost je to velká příležitost stát se lídry v oblasti solární a větrné energetiky také v této zemi. O současném stavu fotovoltaiky a budoucím vývoji se mohli přesvědčit také účastníci konference, která probíhala průběžně s veletrhem RENEX. Na konferenci vystoupil také profesor Sener Oktik, rektor turecké Mugla Univerzity. Jsme rádi, že naše společnost i v Turecku navázala úzkou spolupráci s akademickou obcí a díky těmto úzkým vztahům můžeme pod značkou PhonoSolar do praxe uvádět nové přístupy, technologie a inovace.

Veletrh RENEX 2010

V tureckém Istanbulu se každoročně prezentuje více než 230 společnosti působících na trhu všech odvětví obnovitelných zdrojů energie. Veletrh poskytl návštěvníkům možnost získat unikátní přehled o nových trendech a aktuálních informacích z oblasti obnovitelných zdrojů energie. Odborná i laická veřejnost se mohla seznámit s novinkami v oblasti technologického vývoje, výrobních procesů a výzkumu.

Fotovoltaická elektrárna v Orechové Potôni na Slovensku

Společnost Efektim a.s. v současné době realizuje další z řady projektů fotovoltaických elektráren. Nedaleko Bratislavy, v obci Orechová Potôň – Lúky, vyroste v následujících měsících nová fotovoltaická elektrárna o plánovaném výkonu 0,99 Mwp. Investorem projektu je významná slovenská společnost v oblasti obnovitelných zdrojů energie – Nawitas Development s.r.o.

K výstavbě bude použito fotovoltaických panelů PhonoSolar HEC+ typu PS 190M-24/F v kombinaci se střídači Siemens Sinvert. Tyto panely se vyznačují dlouhou životností. Fotovoltaické panely PhonoSolar HEC+ procházejí přísnou kontrolou a jsou vyráběny z vysoce odolných materiálů.

Výstavba solární elektrárny je plánovaná v okrese Dunajská Streda. Tato lokalita patří mezi oblasti s nejlepším slunečním svitem na Slovensku. Je proto vhodným místem pro provoz fotovoltaické elektrárny. V měsíci červenci byly na solární elektrárně Orechová Potôň započaty první stavební práce. Dokončení výstavby a spuštění celého komplexu je plánováno na polovinu září 2010.

PhonoSolar na Renewable Energy Exhibition 2010

Tento rok se Renewable Energy Exhibition konala v Paříži od 16. do 18. června 2010 a vytvořila tak třídenní příležitost pro mnoho odborníků, kteří se orientují v tomto oboru, aby se sešli s potencionálními zákazníky a partnery a vytvořili tak základy pro možnou budoucí spolupráci. Ve Francii se tato událost stala tradicí, která vznikla v roce 2001 a od té doby se několikrát opakovala. Pokaždé je zaměřena na stavební firmy, architekty, specialisty v oboru obnovitelné energie, investory, instalatéry, elektrikáře a mnoho dalších. Tento rok se mezi vystavovateli objevily větší společnosti jako například francouzský dodavatel energie EDF, vývojář solární technologie Solairvie a Siemens.

Význam RE exhibice se prokázal stálým růstem počtu návštěvníků za posledních pár let. Počet návštěvníků vzrostl z 8 500 v roce 2006 na 13 626 za rok 2008. Letos bylo očekáváno kolem 20 000 návštěvníků.

Děkujeme všem, kteří nás na exhibici navštívili

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zastavili u našeho stánku a ptali se na naše produkty a služby. Jsme velice vděční za váš zájem a doufáme, že jste si naši prezentaci užili stejně tak jako jsme si my užili to, že vám ji můžeme nabídnout. Váš zájem o naši společnost je základem možné budoucí spolupráce, kterou bychom bez vás nemohli vybudovat. Vážíme si toho, že jste nám dali příležitost zjistit, co se vám líbí a jaké máte potřeby v oboru obnovitelné energie. PhonoSolar se tradičně účastní velkých exhibic jako je Renewable Energy Exhibition, na kterých vystavuje svou kompletní nabídku fotovoltaických produktů.

PhonoSolar na světovém veletrhu fotovoltaiky InterSolar 2010

Ve dnech 9. až 11. června 2010 se v areálu mnichovského výstaviště New Munich Trade Fair Centre Germany uskutečnil další ročník největšího světového fotovoltaického veletrhu InterSolar 2010. Veletrh i letos nabídl odborné i laické veřejnosti jedinečný přehled o vývoji solárních technologií. Své výrobky a novinky prezentovali na veletrhu přední výrobci v oblasti energetiky z celého světa. Mezi vystavujícími samozřejmě nechyběla ani nabídka fotovoltaických produktů PhonoSolar.

Stručně o veletrhu InterSolar 2010

Největší světová výstava InterSolar 2010 proběhla na ploše o velikosti 134 000 m2 a byla určena pro všechny, kdo se pohybují v oblasti fotovoltaiky, solární a termální energetiky, solární architektury a v dalších odvětvích.

Organizátoři veletrhu zaznamenali v letošním roce rekordní účast. Veletrhu se zúčastnilo více než 72 000 návštěvníků ze 150 zemí, což je 23% nárůst oproti loňskému ročníku InterSolaru. Zvýšil se nejen počet návštěvníků, ale také počet vystavovatelů – ve dvanácti halách a přilehlých budovách se prezentovalo 1880 vystavovatelů, 53 % z nich přijelo ze zahraničí.

InterSolar se vedle Německa koná také na dalších třech místech: InterSolar North America (San Francisco, USA), InterSolar India (Mumbai, India) a InterSolar China (Shanghai, China).

Poděkování všem těm, kteří nás navštívili

Produkty PhonoSolar pravidelně představujeme na všech významných světových veletrzích. Vždy nás těší zvýšený zájem o naši expozici a naše produkty v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Naši expozici na InterSolaru navštívilo během tři dnů velké množství návštěvníků, klientů i obchodních partnerů.

Touto cestou bychom rádi poděkovali vám všem, kteří jste si vyhradili čas na návštěvu našeho stánku. Našich společných setkání, rozhovorů či jednání si velmi vážíme. Byly pro nás velmi konstruktivní a přínosné. V konečném důsledku jsou to právě i tato setkání, která nám pomáhají lépe pochopit vaše potřeby, přání i očekávání. Velmi si toho ceníme a věříme, že tato setkání přispějí k naší další výborné spolupráci.

Phonosolar rozšiřuje svou nabídku služeb na novém internetovém portálu

PRAHA – Společnost Efektim, a.s. jako exkluzivní evropský partner čínské společnosti SUMEC Corporation spustil počátkem března 2009 nový internetový portál Phonosolar.cz. Krom úprav v designu celé prezentace došlo také k podstatnému rozšíření informací a nabízených služeb.

Školení a kariéra s Phonosolarem

Ve spolupráci s ČVUT Praha zajišťuje Phonosolar vyškolení v oboru Aplikovaná fotovoltaika. Zájemcům o rekvalifikaci nabízí vzdělání v rekvalifikačním kurzu Specialista v oboru obnovitelných zdrojů energie. Kurzy jsou určeny pro každého, kdo se zajímá o práci v jednom z nejdynamičtěji rostoucích oborů – fotovoltaice.

Phonosolar nabízí také profesní spolupráci každému, kdo by se chtěl podílet na vysoké profesionalitě a kvalitě služeb, poskytovaných touto společností.

Produkty a otevřená komunikace

Webová prezentace Phonosolar.cz přináší nově rovněž podrobnější informace o nabízených produktech. Patří mezi ně komponenty a komplety solárních i větrných elektráren.

V souvislosti s novým designem přibyl na webu také Blog společnosti Phonosolar, který otevírá cestu k rychlejší a otevřenější komunikaci s klienty. Novinky ve fotovoltaice a větrné energetice, aktuality, ale i důležité podněty a tipy tak budou klientům sdělovány bližším způsobem. Otevřenou komunikaci s klienty představuje také využití nových médií, resp. sociálních sítí. Phonosolar totiž nově najdete například na Facebooku nebo na Twitteru.

Efektim, a.s.

Efektim, a.s. je česká společnost s tradicí (založeno 1969), která se dlouhodobě podílí na výzkumu, vývoji, přípravě a realizaci projektů v oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie. Tým, který si vytvořila je složen z těch nejzkušenějších expertů a obchodních partnerů.

Efektim, a.s. je exkluzivním evropským partnerem společnosti SUMEC Corporation – vlastníkem značky Phonosolar.

Bližší informace a kontakt

Efektim, a.s.
Thunovská 12/179
110 00, Praha 1 – Malá Strana
Česká republika

Telefon/Mobil: +420 720 400 000
Telefon: +420 257 216 346
Telefon: +420 257 213 267
Telefon: +420 257 211 450
Fax: +420 257 210 909
Email: info@efektim.com