V Mosambiku mají díky Gonarezhou Transfrontier Parku funkční vodní nádrž

Zaměstnanci Gonarezhou Transfrontier Parku v rámci Community Development Programu rekonstruují v Mosambiku nefunkční nádrž na pitnou vodu. Velké množství Afričanů má k pitné vodě špatný, nebo dokonce žádný přístup. Proto jsou často nuceni pít špinavou a závadnou vodu, kvůli které v řadě případů vážně onemocní. Závadná voda je nebezpečná především pro africké děti, které kvůli průjmovým onemocněním umírají často už v raném věku.

Život v Africe je náročný – kvůli vysokým teplotám a nedostatku pitné vody i jídla se zde lidé dožívají jen velmi zřídka vysokého stařeckého věku, jak jej známe v tzv. západních zemích. Charitativní sbírka Pomáháme Africe, kterou zaštítil přírodní park Gonarezhou Transfrontier Park, se snaží lidem v této oblasti pomáhat a zlepšovat jejich životní podmínky. Kromě rekonstrukce vodního zdroje se už uskutečnilo několik sbírek věcných darů na pomoc africkým lidem a momentálně vrcholí výstavba nové školy přímo v oblasti Gonarezhou Transfrontier Parku, v obci Mavue.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem. Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit.

Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti.

V současné době Gonarezhou Transfrontier Park hledá další firmy, které by se do akce Community Development Program chtěly zapojit a spolufinancovaly by další připravované projekty.

Kontakní údaje

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor projektu Community Development Program:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz

Gonarezhou Transfrontier Park bojuje s pytláky lovícími ohrožené druhy zvířat

Zbytky zmrzačeného zvířete byly opět minulý týden nalezeny v centrální části přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park. Není pochyb o tom, že za vším stojí pytláci.

Nešťastnou realitou je, že africká zvířata denně umírají kvůli bezbřehé chamtivosti lidí. Počet případů, kdy člověk zabije ohroženého nosorožce, slona, nebo jiné zvíře jen kvůli jeho kůži, rohům, klům a slonovině bohužel neustále stoupá. Co dělat, aby se tento žalostný stav už dál neprohluboval? Existuje vůbec nějaký způsob, jak pytláky v jejich aktivitách zastavit? Na tyto otázky nám odpověděl Marek Fošenbauer, jeden z manažerů Gonarezhou Transfrontier Parku.

Jak často ve vašem parku narazíte na pytláky?

Stává se to docela často, nastražená oka a prázdné nábojnice nacházíme v námi spravované oblasti opravdu v hojné míře. Snažíme se zvířata ze všech sil chránit, ale minulý týden jsme bohužel opět objevili zbytky zvířete zabitého pytláky. Šlo o slona, který je pytláky v této oblasti vyhledáván především pro své kly, tedy slonovinu. Povedlo se jim to tentokrát dotáhnout do smutného konce a my jsme byli pouze svědky důsledků jejich necitlivého počínání. Často jsou pytlačeni také nosorožci, a to především kvůli svým rohům. V některých kulturách lidé věří, že jsou rohy nosorožců léčivé, a proto se pytláci zaměřují i na tato vzácná zvířata. Především se však jedná o výnosný obchod.

Dá se vůbec pytlákům v zabíjení zvířat nějak zabránit?

Určitě se dá jejich působení v parku výrazně omezit. V Gonarezhou Transfrontier Parku jsme zavedli řadu opatření, díky kterým se nám daří držet nezodpovědné lovce a pytláky na uzdě. Neustále investujeme nemalé prostředky na potírání tohoto smutného jevu.

Jaká to jsou opatření?

Téměř denně náš tým rangerů kontroluje park skrz naskrz. Vzácné a ohrožené druhy, jako je například nosorožec nebo slon, se snažíme stopovat a monitorujeme jejich pohyb. K dispozici máme i vrtulník a některá zvířata jsou dokonce očipována, takže je můžeme sledovat pomocí GPS navigace. V současné době je 50 nových rangerů zaškolováno přímo policií a armádou. Po dokončení povinného výcviku se přidají k ochraně parku. K dispozici budou mít to nejlepší vybavení – zbraně AK47, brýle pro noční vidění, rádio a GPS navigaci.

Pokud se jedná o lov zvířat v Gonarezhou Transfrontier Parku, vydáváme omezený počet povolenek a pro lov jsou vybírány výhradně staré a nemocné kusy nebo přemnožené druhy zvířat.

Myslíte, že se někdy podaří pytláctví úplně vymýtit?

Myslím si, že kdyby byly za pytláctví vyšší tresty a podařilo by se zároveň v populaci snížit poptávku po výrobcích ze slonoviny, určitě by tady šance byla. Musel by se ale změnit celkový přístup lidí k přírodě. Vždyť oni zabíjejí slony a nosorožce, jen kvůli jejich klům, rohům a nanejvýš troše masa. Zbytek zvířete je absolutně nezajímá a nechají ho jen tak ležet v prachu. Při takovém pohledu na zbytečnou smrt vzácného živočišného druhu je nám všem opravdu velice smutno.

Případy, kdy místní lidé zabijí nějaké zvíře kvůli obživě jsou ve srovnání s pytláky minimální. I na tomto v rámci Community Development Programu pracujeme – prostřednictvím našeho rozvojového programu Community Development Program chceme místním lidem zajistit takové podmínky, aby se k zabíjení zvířat nemuseli nikdy vracet.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem. Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit.

Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti.

V současné době Gonarezhou Transfrontier Park hledá další firmy, které by se do akce Community Development Program chtěly zapojit a spolufinancovat další připravované projekty.

Kontakní údaje

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor projektu Community Development Program:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz

Gonarezhou Transfrontier Park neustále zdokonaluje své služby

V mosambickém Gonarezhou Transfrontier Parku mají k dispozici nový vrtulník. Jedná se o sponzorský dar od společnosti WREI, který bude správcům přírodního parku pomáhat především při ochraně ohrožených druhů zvířat.

Vrtulník ZS-RDC, který Gonarezhou Transfrontier Parku věnovala společnost World Renewable Energy Investment LTD, bude sloužit především k odchytu a kontrole pohybu nosorožců. Hodně práce tento nepostradatelný dopravní prostředek ušetří místním rangerům, tedy ochráncům parku, při jejich pravidelných kontrolách terénu. Daleko efektivněji tak budou moci sledovat a stopovat všechna zvířata v teritoriu přírodního parku. Vrtulník bude pravidelně k dispozici také návštěvníkům parku a bude sloužit k přepravě materiálu.

“Každý den se snažíme posouvat úroveň kvality našeho parku na ještě vyšší příčky, ať už se jedná o péči o ohrožená zvířata, podporu zdejší komunity, nebo servis pro návštěvníky parku. K tomu, abychom o všechny mohli kvalitně pečovat potřebujeme i odpovídající techniku,” uvedl Marek Fošenbauer, jeden z klíčových managerů parku.

Gonarezhou Transfrontier Park momentálně shání další sponzory pro spolufinancování nových projektů, které budou i nadále rozvíjet celkovou životní úroveň lidí v této oblasti.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem. Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit.

Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti.

V současné době Gonarezhou Transfrontier Park hledá další firmy, které by se do akce Community Development Program chtěly zapojit a spolufinancovat další připravované projekty.

Kontakní údaje

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor projektu Community Development Program:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz

“Community Development Program” zajistí v Gonarezhou Transfrontier Parku výstavbu nových škol a vodních nádrží

PRAHA, 18. 5. 2011 – Mosambickému přírodnímu parku Gonarezhou Transfrontier Park se podařilo v letošním roce nashromáždit v rámci projektu “Community Development Program” uspokojivé množství věcných darů a finančních prostředků od sponzorů. Díky tomu mohl být započat jeden z poměrně náročných rozvojových projektů v Mosambiku. Dary ze sbírky budou nyní použity k započetí výstavby nové základní školy v Mavue a vodní nádrže na pitnou vodu v této oblasti.

V dubnu 2011 již byla započata výstavba nové základní školy v Mavue a pro obyvatele této oblasti je připraven také projekt realizace nové vodní nádrže na pitnou vodu. Během několika následujících měsíců se mohou obyvatelé mosambického Gonarezhou Transfrontier Parku těšit na dokončení prvních staveb a plné uskutečnění těchto ambiciózních projektů. Realizaci výstavby v Mavue zajišťuje tým specialistů a pracovníků z Evropy, se kterým na výstavbě aktivně spolupracuje řada místních obyvatel.

“Projekt “Community Development Program” staví na úzké spolupráci mezi místní komunitou a evropskými zeměmi. Hlavním posláním a cílem projektu je napomáhat rozvoji místní populace, zajistit místnímu obyvatelstvu dostatečný přísun pitné vody, pomoci dětem získat základní vzdělání a celkově zlepšit současné nevyhovující životní podmínky,” říká Dana Neumanová, koordinátorka projektu Community Development Program.

Charitativní sbírka “Pomáháme Africe” je součástí projektu komunitního rozvoje

Jednou z důležitých součástí programu rozvoje komunity je také veřejná charitativní sbírka “Pomáháme Africe”, která v současné době probíhá v Evropě. Řada společností a organizací již poskytla praktické věcné dary v podobě zdravotnického materiálu, dětského oblečení, obuvi, hraček, ale také finančních prostředků. Do programu “Pomoc dětem v Africe” se zapojila například společnost BMW Invelt, nejvýznamnější autorizovaný partner BMW AG v Česku. Finanční pomoc africké těžařské společnosti Tramincorp umožnila realizaci výstavby nové školy a vodní nádrže v Mavue.

Program komunitního rozvoje v Gonarezhou Transfrontier Parku je ambiciózní projekt, který má před sebou ještě řadu cílů a klíčových milníků. Díky finanční pomoci všech dárců tak mohou být realizovány i další náročné projekty, které přírodní park připravuje.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park.
Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem. Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit.
Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti.

Kontaktní údaje

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor projektu Community Development Program:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz