V Mosambiku mají díky Gonarezhou Transfrontier Parku funkční vodní nádrž

Zaměstnanci Gonarezhou Transfrontier Parku v rámci Community Development Programu rekonstruují v Mosambiku nefunkční nádrž na pitnou vodu. Velké množství Afričanů má k pitné vodě špatný, nebo dokonce žádný přístup. Proto jsou často nuceni pít špinavou a závadnou vodu, kvůli které v řadě případů vážně onemocní. Závadná voda je nebezpečná především pro africké děti, které kvůli průjmovým onemocněním umírají často už v raném věku.

Život v Africe je náročný – kvůli vysokým teplotám a nedostatku pitné vody i jídla se zde lidé dožívají jen velmi zřídka vysokého stařeckého věku, jak jej známe v tzv. západních zemích. Charitativní sbírka Pomáháme Africe, kterou zaštítil přírodní park Gonarezhou Transfrontier Park, se snaží lidem v této oblasti pomáhat a zlepšovat jejich životní podmínky. Kromě rekonstrukce vodního zdroje se už uskutečnilo několik sbírek věcných darů na pomoc africkým lidem a momentálně vrcholí výstavba nové školy přímo v oblasti Gonarezhou Transfrontier Parku, v obci Mavue.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem. Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit.

Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti.

V současné době Gonarezhou Transfrontier Park hledá další firmy, které by se do akce Community Development Program chtěly zapojit a spolufinancovaly by další připravované projekty.

Kontakní údaje

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor projektu Community Development Program:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz