Předání obrázků od dětí z Mavue

Ve středu 15.9. 2011 proběhlo předání obrázků od dětí z Mavue dětem ze Základní školy Brigádníků v Praze 10. Předání proběhlo za přítomnosti paní ředitelky Mgr. Aleny Polanské, zástupců školního parlamentu – K.Liškové a M.Horvátha, ředitelky GTP Gabriely Dihelové a koordinátorky rozvojového programu Dany Neumanové.

Tento akt probíhal na základě podpory vzdělanosti dětí v mozambickém Mavue. Předání proběhlo ve velmi milé atmosféře. „ Jsme rádi, že výměna obrázků měla takový úspěch.“ České děti s úctou přijaly krásné kresby dětiček z Mavue i s fotografiemi z místního prostředí. Zpracované na plátnech budou vystaveny v prostorách této základní školy.

„Obrázky přinesly obrovskou radost oběma stranám. Stejně jako v Čechách bychom rádi výtvory od českých dětí vyzdobili i naší nově postavenou školu v Mozambiku.“, říká Dana Neumanová.

Během této schůzky byly diskutovány možnosti jak konkrétně pomoci dětem v Mavue, co je úkolem a náplní této pomoci, jaké další programy budou postupně realizovány. Závěrem jsme se vzájemně dohodli, že se základní škola bude i dále na tomto projektu podílet. V současné době se zapojila do sbírky školních potřeb a ruční výroby obrázkových knížek v anglickém jazyce.

„Každý krok ke vzdělávání a sociálnímu cítění dětí je třeba podporovat“, říká Mgr. Alena Polanská.

Dětem a paní ředitelce Mgr. Aleně Polanské za dosavadní podporu velmi děkujeme.

Kontejner s dary dorazil do Maputa

Kontejner s dary z první etapy charitativní sbírky dorazil se zpožděním kvůli poruše tankeru po dvouměsíční plavbě do přístavu v Maputu, hlavním městě Mozambiku.

Dopravní loď s kontejnerem připlula ve čtvrtek 1.9. 2011 v ranních hodinách do přístavu v mozambickém Maputu. Nyní projde kontejner po dlouhé plavbě celní kontrolou a bude převzat jedním z členů Gonarezhou Transfortier Parku, který ho bude doprovázet na další cestě.

V průběhu týdne budou věci přeloženy na přepravní vlek, který je dopraví až k obyvatelům ve vesnici Mavue. Všechny dary budou poté slavnostně předány zástupci Gonarezhou Transfortier Parku pod záštitou administrátora provincie Gaza a zástupců provincie Gaza v Mavue a okolních vesnicích.

Slavnostní otevření základní školy

Výstavba nové základní školy v Mavue byla dne 11. srpna 2011 oficiálně ukončena. K této příležitosti byl zorganizován community meeting, kde se sešli zástupci Gonarezhou Transfortier Parku s náčelníkem vesnice, se zástupci provincie Gaza, se zástupci politické strany Frelimo, zástupci pohraniční policie a s místními obyvateli.

Místní obyvatelé byli novou školou nadšení a věří, že jejich dětem přinese lepší budoucnost. Jsou si vědomi toho, že vzdělání je zde základem pro další rozvoj společnosti. Ředitel GTP Michal Horáček říká: „Naše snaha je zaměřená na rozvoj vzdělání dětí s důrazem na jazykové znalosti, ale také na podporu talentovaných dětí. Těmto dětem bude formou stipendií poskytnuta možnost vzdělání na vyšších školách.“. Dále uvedl, že výuka v nové škole bude zahájena na začátku října. A oficiální předání školy do rukou reprezentantů Mozambické vlády proběhne v listopadu.

Během meetingu hovořili jednotliví zástupci shromáždění také o možnostech dalšího rozvoje vzdělávání dětí, o potřebách místních obyvatel a o dalším postupu při budování oboustranné spolupráce. Zástupci provincie se shodli na tom, že projekty GTP jsou momentálně největšími rozvojovými projekty v celé zemi.

Základní škola v Mavue je pod záštitou GTP vybudována jako první. V programu pro podporu vzdělávání dětí se však plánuje výstavba dalších podobných škol v okolních vesnicích, ale i v dalších provinciích.

Hliněná škola už je v Gonarezhou Transfrontier Parku minulostí

Díky Community Development Programu, který probíhá pod záštitou Gonarezhou Transfrontier Parku, se děti v mosambickém Mavue už nebudou muset krčit v malé hliněné chatrči bez lavic, židlí a nutných školních pomůcek. Brzy totiž začnou navštěvovat nově postavenou školu.

Nová škola bude mít tři třídy, do kterých budou děti rozdělené podle věku. Současná situace nepředstavovala ideální podmínky pro studium. Základním obsahem školních osnov byla doposud pouze dovednost psaní, čtení a základních počtů. Se vznikem nové školy se však rozšíří i školní osnovy o sociálně-ekonomické znalosti, znalost anglického jazyka a znalost zeměpisu.

Děti ve své staré škole sedávaly na zemi, většina z nich neměla k dispozici ani psací potřeby a sešity. Proto se v rámci dalšího projektu snažíme o zabezpečení dostatečného množství školních pomůcek. Tak aby byla dětem poskytnuta možnost plnohodnotného vzdělání. Pokud se i Vy budete chtít v rámci našeho projektu podílet na vybavení školy těmito pomůckami, rádi Vaši pomoc uvítáme.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem. Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit.

Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti.

V současné době Gonarezhou Transfrontier Park hledá další firmy, které by se do akce Community Development Program chtěly zapojit a spolufinancovaly by další připravované projekty.

Kontakní údaje

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com
Koordinátor projektu Community Development Program:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz

Lékařská péče v Mavue

Zdravotnická péče je v Mosambiku na velmi nízké úrovni. Nemocnice, které mnohdy dosahují pouze nejzákladnějšího vybavení a chybí zde i kvalifikovaný zdravotnický personál, jsou od místních obyvatel Mavue vzdáleny stovky kilometrů. Lidé nemají prostředky na léky a často ani na cestu do nejbližšího zařízení, kde by jim mohla být poskytnuta pomoc.

V Mavue není v současné době lékařská péče dostupná. Místní obyvatelé se tak mohou spolehnout pouze na přírodní prameny a šamanské léčitelství. Přitom nemocnost je stejně jako v jiných zemích Afriky vysoká. Velkým problémem je vysoká úmrtnost novorozenců a dětí do dvou let věku. Dalším závažným problémem je žloutenka a jiná infekční onemocnění, která plynou hlavně z nedostatku kvalitní pitné vody a z chabých hygienických návyků. Běžnou záležitosti je také malárie, která je přenášena infikovanými komáry.

V těchto dnech vzniká pod záštitou Gonarezhou Transfortier Parku projekt nové ordinace v Mavue, která přinese místním lidem kvalitní zdravotnickou péči a také osvětu v oblasti hygieny. Pozemek pro ordinaci byl již vybrán a schválen guvernérem Mavue. S počátkem výstavby počítáme na podzim letošního roku. Kromě výstavby ordinace bude také nutné zajistit dostatek zdravotnického materiálu, léků a dalšího vybavení. Proto se naše další úsilí bude směřovat mimo jiné na získání partnerů, kteří budou ochotní se s námi na zlepšení lékařské péče podílet.

Kontakní údaje

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com
Koordinátor projektu Community Development Program:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz

Do Mosambiku putují kresby českých dětí

Charitativní akce Pomáháme Africe, která probíhá pod hlavičkou Gonarezhou Transfrontier Parku a Community Development Programu, zajišťuje především sbírku věcných darů pro obyvatele Afriky. Jeden ze sponzorů, Základní škola Brigádníků v Praze, se ale rozhodl, že projeví svou solidaritu i jiným způsobem. Africkým dětem do Mosambiku vedení školy poslalo 51 obrázků, které pro ně namalovali čeští žáci.

Po prázdninách se role otočí a českým dětem přijde balíček od jejich vstevníků z Afriky. Celá akce má za úkol jediné – prohloubit vzájemné vztahy dvou zcela odlišných kultur a hlavně rozdat dětem v Mosambiku trochu radosti.

Charitativní sbírku Pomáháme Africe, která je v České republice pořádána od ledna 2011 na pomoc dětem a jejich rodinám v africkém Mosambiku, se rozhodla podpořit již řada významných evropských organizací. Patří mezi ně takové společnosti jako je BMW Invelt, Diakonie Broumov, Česká charita, Arcidiecézní charita Praha – Sv. Terezie nebo společnost Efektim. Do sbírky se rozhodli přispět také zaměstnanci společnosti Colgate-Palmolive, mateřská škola a jesle Neverland, MŠ Walfdorf, MŠ Our Submarine a řada dalších škol, školek, organizací ale i jednotlivců. Koordinátorem sbírky Pomáháme Africe v České republice je společnost Efektim. Seznam všech dárců je k nahlédnutí na stránkách vzniklých na podporu
projektu www.pomahameafrice.cz.

Akce Pomáháme Africe nezahrnuje pouze sběr věcných darů, ale pomáhá komunitě v Gonarezhou Transfrontier Parku také praktickými způsoby. Na projektech, které Gonarezhou Transfrontier Park v Mosambiku organizuje se podílejí nejen evropští dárci, ale jsou do nich aktivně zapojeni i obyvatelé Mosambiku.

Projekt Pomáháme Africe je možné podpořit několika různými způsoby:
věcnými dary do 25. září 2011 (oblečení, hračky, školní pomůcky, apod.),
zdravotnickým materiálem (lékárničky ad.),
zapojením se do konkrétních rozvojových programů (např. stavba školy, budování vodních nádrží na pitnou vodu),
finanční pomocí konkrétním projektům (stavba veterinární kliniky, budování základní infrastruktury, čističky vody apod.).

Aktuální informace o realizovaných či probíhajících programech i o připravovaných projektech, pro které Gonarezhou Transfrontier Park v současné chvíli hledá partnery, naleznete na portále www.pomahameafrice.cz.

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem.

Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit. Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti. V České republice je možnost aktivně pomoci tomuto regionu v rámci charitativní akce Pomáháme Africe. Bližší informace najdete na www.pomahameafrice.cz.

Kontaktní informace

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor charitativní akce Pomáháme Africe:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Další dary ze sbírky Gonarezhou Transfrontier Parku Pomáháme Africe míří do Mosambiku

V úterý 21. června 2011 byla ukončena další etapa sbírky „Pomáháme Africe“. Do oblasti Mavue v Mosambiku opět míří dary v podobě oblečení, hraček, školních potřeb, stavebního materiálu a mnoho jiných věcných darů.  Všechny věci byly shromažďovány a baleny ve skladu partnerské společnost ESA Logistik a o přepravu se stará společnost ATS.

Všechny věci byly naloženy do kamiónu, který odjel do německého přístavu v Bremerhavenu. Tady se nalodí a po 45 dnech plavby budou předány v Mosambiku. Sbírku organizuje Gonarezhou Transfrontier Park, který podporuje rozvoj a zlepšení životních podmínek obyvatelstva žijícího na jeho území.

Charitativní sbírku Pomáháme Africe, která je v České republice pořádána od ledna 2011 na pomoc dětem a jejich rodinám v africkém Mosambiku, se rozhodla podpořit již řada významných evropských organizací. Patří mezi ně takové společnosti jako je BMW Invelt, Diakonie Broumov, Česká charita, Arcidiecézní charita Praha – Sv. Terezie nebo společnost Efektim. Do sbírky se rozhodli přispět také zaměstnanci společnosti Colgate-Palmolive, mateřská škola a jesle Neverland, MŠ Walfdorf, MŠ Our Submarine a řada dalších škol, školek, organizací ale i jednotlivců. Koordinátorem sbírky Pomáháme Africe v České republice je společnost Efektim. Seznam všech dárců je k nahlédnutí na stránkách vzniklých na podporu projektu www.pomahameafrice.cz.

Sbírka Pomáháme Africe začíná u věcných darů a pokračuje rozvojovými projekty v Mosambiku

Akce Pomáháme Africe nezahrnuje pouze sběr věcných darů, ale pomáhá komunitě v Gonarezhou Transfrontier Parku také praktickými způsoby. Na projektech, které Gonarezhou Transfrontier Park v Mosambiku organizuje se podílejí nejen evropští dárci, ale jsou do nich aktivně zapojeni i obyvatelé Mosambiku.

Projekt Pomáháme Africe je možné podpořit několika různými způsoby:

  • věcnými dary do 25. září 2011 (oblečení, hračky, školní pomůcky, apod.),
  • zdravotnickým materiálem (lékárničky ad.),
  • zapojením se do konkrétních rozvojových programů (např. stavba školy, budování vodních nádrží na pitnou vodu),
  • finanční pomocí konkrétním projektům (stavba veterinární kliniky, budování základní infrastruktury, čističky vody apod.).

Aktuální informace o realizovaných či probíhajících programech i o připravovaných projektech, pro které Gonarezhou Transfrontier Park v současné chvíli hledá partnery, naleznete na portále www.pomahameafrice.cz.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem.

Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit. Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti. V České republice je možnost aktivně pomoci tomuto regionu v rámci charitativní akce Pomáháme Africe. Bližší informace najdete na www.pomahameafrice.cz.

Kontaktní informace

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor charitativní akce Pomáháme Africe:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby
www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz

Gonarezhou Transfrontier Park bojuje s pytláky lovícími ohrožené druhy zvířat

Zbytky zmrzačeného zvířete byly opět minulý týden nalezeny v centrální části přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park. Není pochyb o tom, že za vším stojí pytláci.

Nešťastnou realitou je, že africká zvířata denně umírají kvůli bezbřehé chamtivosti lidí. Počet případů, kdy člověk zabije ohroženého nosorožce, slona, nebo jiné zvíře jen kvůli jeho kůži, rohům, klům a slonovině bohužel neustále stoupá. Co dělat, aby se tento žalostný stav už dál neprohluboval? Existuje vůbec nějaký způsob, jak pytláky v jejich aktivitách zastavit? Na tyto otázky nám odpověděl Marek Fošenbauer, jeden z manažerů Gonarezhou Transfrontier Parku.

Jak často ve vašem parku narazíte na pytláky?

Stává se to docela často, nastražená oka a prázdné nábojnice nacházíme v námi spravované oblasti opravdu v hojné míře. Snažíme se zvířata ze všech sil chránit, ale minulý týden jsme bohužel opět objevili zbytky zvířete zabitého pytláky. Šlo o slona, který je pytláky v této oblasti vyhledáván především pro své kly, tedy slonovinu. Povedlo se jim to tentokrát dotáhnout do smutného konce a my jsme byli pouze svědky důsledků jejich necitlivého počínání. Často jsou pytlačeni také nosorožci, a to především kvůli svým rohům. V některých kulturách lidé věří, že jsou rohy nosorožců léčivé, a proto se pytláci zaměřují i na tato vzácná zvířata. Především se však jedná o výnosný obchod.

Dá se vůbec pytlákům v zabíjení zvířat nějak zabránit?

Určitě se dá jejich působení v parku výrazně omezit. V Gonarezhou Transfrontier Parku jsme zavedli řadu opatření, díky kterým se nám daří držet nezodpovědné lovce a pytláky na uzdě. Neustále investujeme nemalé prostředky na potírání tohoto smutného jevu.

Jaká to jsou opatření?

Téměř denně náš tým rangerů kontroluje park skrz naskrz. Vzácné a ohrožené druhy, jako je například nosorožec nebo slon, se snažíme stopovat a monitorujeme jejich pohyb. K dispozici máme i vrtulník a některá zvířata jsou dokonce očipována, takže je můžeme sledovat pomocí GPS navigace. V současné době je 50 nových rangerů zaškolováno přímo policií a armádou. Po dokončení povinného výcviku se přidají k ochraně parku. K dispozici budou mít to nejlepší vybavení – zbraně AK47, brýle pro noční vidění, rádio a GPS navigaci.

Pokud se jedná o lov zvířat v Gonarezhou Transfrontier Parku, vydáváme omezený počet povolenek a pro lov jsou vybírány výhradně staré a nemocné kusy nebo přemnožené druhy zvířat.

Myslíte, že se někdy podaří pytláctví úplně vymýtit?

Myslím si, že kdyby byly za pytláctví vyšší tresty a podařilo by se zároveň v populaci snížit poptávku po výrobcích ze slonoviny, určitě by tady šance byla. Musel by se ale změnit celkový přístup lidí k přírodě. Vždyť oni zabíjejí slony a nosorožce, jen kvůli jejich klům, rohům a nanejvýš troše masa. Zbytek zvířete je absolutně nezajímá a nechají ho jen tak ležet v prachu. Při takovém pohledu na zbytečnou smrt vzácného živočišného druhu je nám všem opravdu velice smutno.

Případy, kdy místní lidé zabijí nějaké zvíře kvůli obživě jsou ve srovnání s pytláky minimální. I na tomto v rámci Community Development Programu pracujeme – prostřednictvím našeho rozvojového programu Community Development Program chceme místním lidem zajistit takové podmínky, aby se k zabíjení zvířat nemuseli nikdy vracet.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem. Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit.

Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti.

V současné době Gonarezhou Transfrontier Park hledá další firmy, které by se do akce Community Development Program chtěly zapojit a spolufinancovat další připravované projekty.

Kontakní údaje

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor projektu Community Development Program:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz

Gonarezhou Transfrontier Park neustále zdokonaluje své služby

V mosambickém Gonarezhou Transfrontier Parku mají k dispozici nový vrtulník. Jedná se o sponzorský dar od společnosti WREI, který bude správcům přírodního parku pomáhat především při ochraně ohrožených druhů zvířat.

Vrtulník ZS-RDC, který Gonarezhou Transfrontier Parku věnovala společnost World Renewable Energy Investment LTD, bude sloužit především k odchytu a kontrole pohybu nosorožců. Hodně práce tento nepostradatelný dopravní prostředek ušetří místním rangerům, tedy ochráncům parku, při jejich pravidelných kontrolách terénu. Daleko efektivněji tak budou moci sledovat a stopovat všechna zvířata v teritoriu přírodního parku. Vrtulník bude pravidelně k dispozici také návštěvníkům parku a bude sloužit k přepravě materiálu.

“Každý den se snažíme posouvat úroveň kvality našeho parku na ještě vyšší příčky, ať už se jedná o péči o ohrožená zvířata, podporu zdejší komunity, nebo servis pro návštěvníky parku. K tomu, abychom o všechny mohli kvalitně pečovat potřebujeme i odpovídající techniku,” uvedl Marek Fošenbauer, jeden z klíčových managerů parku.

Gonarezhou Transfrontier Park momentálně shání další sponzory pro spolufinancování nových projektů, které budou i nadále rozvíjet celkovou životní úroveň lidí v této oblasti.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem. Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit.

Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti.

V současné době Gonarezhou Transfrontier Park hledá další firmy, které by se do akce Community Development Program chtěly zapojit a spolufinancovat další připravované projekty.

Kontakní údaje

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor projektu Community Development Program:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz

V Mosambiku vrcholí výstavba nové moderní školy

Výstavba nové školy v přírodním parku Gonarezhou Transfrontier Park je v plném proudu. Komplex tří budov bude určen pro vzdělávání afrických děti, žijících v oblasti mosambického Mavue.

Celý projekt výstavby školy funguje v rámci akce “Community Development Program”, jejímž hlavním posláním je zlepšit celkovou životní úroveň lidí v této oblasti. “Stavba nové školy je jenom jednou z mnoha aktivit Gonarezhou Transfrontier Parku. V nejbližší době chceme vybudovat také nádrž na pitnou vodu či nemocnici. Chtěl bych však zdůraznit, že při veškerých stavebních úpravách je pro nás prioritou zachování nedotčenosti zdejší přírody,” uvedl tiskový mluvčí Gonarezhou Transfrontier Parku.

Na stavbě školy se podílí především lidé z místní komunity, čímž projekt podporuje zaměstnanost místních lidí. Stavba by měla být dokončena do konce července 2011. Komplex školy se bude skládat ze tří hlavních budov, z čehož dvě největší budou primárně určeny k výuce žáků. Třetí spojovací budova bude sloužit jako tělocvična a její prostory bude možné využít například k pořádání různých školních akcí a besídek. Samostatná budova je určena jako ubytovací zařízení pro pedagogy. Působit zde budou i dobrovolní učitelé z Evropy.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem. Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit.

Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti.

V současné době Gonarezhou Transfrontier Park hledá další firmy, které by se do akce Community Development Program chtěly zapojit a spolufinancovaly budoucí projekty.

Kontakní údaje

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor projektu Community Development Program:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz