Kontejner s dary dorazil do Maputa

Kontejner s dary z první etapy charitativní sbírky dorazil se zpožděním kvůli poruše tankeru po dvouměsíční plavbě do přístavu v Maputu, hlavním městě Mozambiku.

Dopravní loď s kontejnerem připlula ve čtvrtek 1.9. 2011 v ranních hodinách do přístavu v mozambickém Maputu. Nyní projde kontejner po dlouhé plavbě celní kontrolou a bude převzat jedním z členů Gonarezhou Transfortier Parku, který ho bude doprovázet na další cestě.

V průběhu týdne budou věci přeloženy na přepravní vlek, který je dopraví až k obyvatelům ve vesnici Mavue. Všechny dary budou poté slavnostně předány zástupci Gonarezhou Transfortier Parku pod záštitou administrátora provincie Gaza a zástupců provincie Gaza v Mavue a okolních vesnicích.