EFEKTIM zahájil výstavbu dalších fotovoltaických elektráren na Slovensku

Společnost EFEKTIM zahájila na začátku dubna 2011 další výstavbu nových solárních elektráren FVE Kresanda a FVE Power Plant 1 v oblasti Mokrá Lúka na Slovensku. Na technicky připraveném pozemku již proběhlo vytyčení oplocení a jednotlivých lavic, taktéž proběhla pokládka AC kabeláže a uzemnění. V současné době se sestavují konstrukce a připravují se rozvaděče.

O FVE Pover Plant a FVE Kresanda

K výstavbě těchto solárních elektráren bude použito celkem 10 314 vysoce účinných a prvotřídních panelů PhonoSolar PS190M/24-F HEC+, které procházejí nejpřísnějšími kvalitativními a výkonnostními kontrolami. Elektrárny budou dosahovat výkonu 984,96 kWp a 974,70 kWp. Rozloha FVE Kresanda a FVE Power Plant 1 bude dohromady cca 4,8 ha. Dokončení výstavby a spuštění těchto elektráren se plánuje na červen 2011. Investorem FVE Kresanda je společnost Kresanda s. r. o., a investorem FVE Power Plant 1 je společnost FV Power Plant s. r. o.

EFEKTIM realizátor výstavby FVE

Společnost EFEKTIM se specializuje na kompletní realizaci fotovoltaických, větrných, vodních a spalovacích plynových elektráren. Zabývá se projektováním, optimalizací, financováním, developmentem, kompletní přípravou výstavby, výstavbou i následným servisem a monitoringem elektráren. EFEKTIM a. s. má za sebou celou řadu projektů i samostatných instalací fotovoltaických elektráren. Společnost se podílela na jedinečných řešeních fotovoltaických elektráren, jako je Vepřek (s celkovým výkonem 35,1 MWp), Tuchlovice (7,9 MWp) nebo Smiřice (6,1 MWp).

O průběhu výstavby fotovoltaických elektráren Mokrá Lúka vás budeme i nadále informovat.

Fotovoltaická elektrárna Dubno zahájila provoz na místě bývalé skládky

Praha, 27. ledna 2011 – Otevření nové fotovoltaické elektrárny u obce Dubno na Příbramsku provází zajímavý fakt; tento moderní 0,75 MWp komplex byl vystavěn, zprovozněn a úspěšně spuštěn na brownfieldu – na místě dřívější skládky směsného odpadu. Jedná se o plochu, která svou povahou nemohla být použita k zemědělským účelům či k bydlení. FVE Dubno tak jasně narušuje zaběhlou a často mylnou představu, že fotovoltaické elektrárny pouze zabírají zemědělskou půdu a prostor pro zemědělskou produkci.

Tato plocha o rozloze 1,7 hektaru byla od samého začátku výstavby FVE teoreticky nepoužitelná k jakýmkoli jiným účelům. Myšlenka zástavby nebo kompletní revitalizace kontaminované půdy není v krátkém časovém horizontu možná. Přesto je i takto zničené místo vhodné k vybudování něčeho, co přináší pozitivní efekt a ideální využití takto poničené půdy. Ekonomický a ekologický potenciál tohoto území je tak znovu obnoven a ideálně využit.

EFEKTIM a.s. – investor i realizátor výstavby FVE Dubno

Za výstavbou této fotovoltaické elektrárny stojí akciová společnost EFEKTIM, která je současně realizátorem i investorem této solární elektrárny. EFEKTIM je společnost s více než čtyřicetiletou tradicí. EFEKTIM patří mezi přední společnosti specializující se na projektování, realizaci a servis fotovoltaických, větrných, vodních a spalovacích plynových elektráren. Působí po celé Evropě, v Africe, na Blízkém východě a nově i v USA. Je renomovaným odborníkem v oblasti engineeringu, projektování, optimalizace, výstavby, zajištění financování, testování a následného servisu a monitoringu FVE.

Fotovoltaické panely PhonoSolar – solární panely s ideálním poměrem cena/výkon

Na celou výstavbu fotovoltaické elektrárny Dubno bylo použito 4 212 vysoce účinných fotovoltaických panelů PhonoSolar HEC+ PS190 na pevné konstrukci. Fotovoltaické panely PhonoSolar byly pro výstavbu elektrárny Dubno vybrány především díky špičkové kvalitě a výborné ceně. Komplex zaujímá plochu o rozloze 1,7 hektaru, kterou si investor k tomuto účelu dlouhodobě pronajal.

PhonoSolar je přední světovou značkou v solární energetice. Pod touto značkou se vyrábějí kvalitní solární panely a technologie pro fotovoltaické elektrárny. Za roky svého působení si značka PhonoSolar vydobyla silnou pozici mezi zákazníky ve světě i v tuzemsku.