Značka Ethnic Friendly zaměstnavatel slaví v Českém západě první narozeniny

TOUŽIM – DOBRÁ VODA – Občanské sdružení Český západ získalo přesně před rokem jako první v západních Čechách prestižní značku Ethnic Friendly zaměstnavatel. Ta je udělována firmám a organizacím, které se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem, a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování. Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi, kde v letošním roce zaměstnává devět místních Romů a mnohým dalším pomáhá s hledáním zaměstnání.

Cílem značky, kterou uděluje občanské sdružení IQ Roma servis z Brna, je zlepšit pracovní podmínky příslušníků všech etnických menšin v České republice. Značku mohou získat zaměstnavatelé, kteří prokáží, že ke svým zaměstnancům s odlišným etnickým původem přistupují rovným a nediskriminačním způsobem a uvědomují si tak svou sociální zodpovědnost. V České republice se to zatím podařilo pouze dvaceti zaměstnavatelům a jedním z nich je právě občanské sdružení Český západ, které značku získalo 23. dubna 2008. „Věříme, že tato značka přispívá k budování dobrého jména našeho sdružení a to nejen ve vztahu k našim klientům a zaměstnancům, ale také k veřejnosti a našim partnerům,“ vysvětluje přínos značky Soňa Vašíčková, koordinátorka zaměstnávání v občanském sdružení Český západ.

Díky Českému západu vloni v Dobré Vodě pracovalo více než 60 % obyvatel místní převážně romské komunity. „Letos zaměstnáváme pět lidí v programu veřejně prospěšných prací a v květnu nastoupí další jeden. Další čtyři lidé z komunity pracují v samotném týmu Českého západu na pozicích komunitní a terénní sociální pracovnice, asistenti pro práci s dětmi nebo vedoucí pracovní skupiny mužů. S jejich prací jsme velmi spokojeni,“ popisuje současný stav zaměstnanosti Soňa Vašíčková. Český západ pomohl získat zaměstnání  i dalším. Jedna žena pracuje na pozici asistentky pedagoga na základní škole v Teplé, čtyři muži pracují jako lesní dělníci u Lesní společnosti Teplá. V příštích dnech se chystá 10 lidí z Dobré Vody na čtrnáct dní na farmu do Verušiček. Pozvali je sem stejně jako vloni její majitelé, aby jim dobrovodští pomohli s vybíráním kamení na poli. Dobrou zkušenost s romskými pracovníky má také obec Nečtiny, kde lidé z Dobré Vody vloni pomáhali s vysekáváním trávy a letos s pálením klestu.

Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi a okolí. Zde nabízí nebo zprostředkovává zaměstnání, pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, zajišťuje individuální doučování dětí, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé a zapojuje občany do veřejného života. Mezi největší úspěchy sdružení patří výrazné snížení nezaměstnanosti v Dobré Vodě. Principem práce Českého západu již od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou. Činnost Českého západu dnes už nemá jen čistě lokální význam, ale zvyšuje se také jeho význam celospolečenský. Sdružení je často uváděno jako příklad dobré praxe v práci s romskou menšinou a podílí se i na vytváření metodiky řešení problematiky romských lokalit v ČR.