Fotovoltaická elektrárna Dubno zahájila provoz na místě bývalé skládky

Praha, 27. ledna 2011 – Otevření nové fotovoltaické elektrárny u obce Dubno na Příbramsku provází zajímavý fakt; tento moderní 0,75 MWp komplex byl vystavěn, zprovozněn a úspěšně spuštěn na brownfieldu – na místě dřívější skládky směsného odpadu. Jedná se o plochu, která svou povahou nemohla být použita k zemědělským účelům či k bydlení. FVE Dubno tak jasně narušuje zaběhlou a často mylnou představu, že fotovoltaické elektrárny pouze zabírají zemědělskou půdu a prostor pro zemědělskou produkci.

Tato plocha o rozloze 1,7 hektaru byla od samého začátku výstavby FVE teoreticky nepoužitelná k jakýmkoli jiným účelům. Myšlenka zástavby nebo kompletní revitalizace kontaminované půdy není v krátkém časovém horizontu možná. Přesto je i takto zničené místo vhodné k vybudování něčeho, co přináší pozitivní efekt a ideální využití takto poničené půdy. Ekonomický a ekologický potenciál tohoto území je tak znovu obnoven a ideálně využit.

EFEKTIM a.s. – investor i realizátor výstavby FVE Dubno

Za výstavbou této fotovoltaické elektrárny stojí akciová společnost EFEKTIM, která je současně realizátorem i investorem této solární elektrárny. EFEKTIM je společnost s více než čtyřicetiletou tradicí. EFEKTIM patří mezi přední společnosti specializující se na projektování, realizaci a servis fotovoltaických, větrných, vodních a spalovacích plynových elektráren. Působí po celé Evropě, v Africe, na Blízkém východě a nově i v USA. Je renomovaným odborníkem v oblasti engineeringu, projektování, optimalizace, výstavby, zajištění financování, testování a následného servisu a monitoringu FVE.

Fotovoltaické panely PhonoSolar – solární panely s ideálním poměrem cena/výkon

Na celou výstavbu fotovoltaické elektrárny Dubno bylo použito 4 212 vysoce účinných fotovoltaických panelů PhonoSolar HEC+ PS190 na pevné konstrukci. Fotovoltaické panely PhonoSolar byly pro výstavbu elektrárny Dubno vybrány především díky špičkové kvalitě a výborné ceně. Komplex zaujímá plochu o rozloze 1,7 hektaru, kterou si investor k tomuto účelu dlouhodobě pronajal.

PhonoSolar je přední světovou značkou v solární energetice. Pod touto značkou se vyrábějí kvalitní solární panely a technologie pro fotovoltaické elektrárny. Za roky svého působení si značka PhonoSolar vydobyla silnou pozici mezi zákazníky ve světě i v tuzemsku.

Nová fotovoltaická elektrárna na Příbramsku ideálně využívá brownfield

V několika následujících měsících vyroste u obce Dubno na Příbramsku nová fotovoltaická elektrárna. Pro výstavbu komplexu byl vybrán areál bývalé skládky. Půdu v tomto prostoru by v dlouhodobém horizontu nebylo možné využít k zemědělským nebo jiným stavebním účelům. Nově vznikající fotovoltaická elektrárna je proto ideálním příkladem sekundárního využití tzv. brownfieldu. To znamená, že vhodně využívá v minulosti znehodnocenou půdu, která nese v důsledku předchozího využívání jistou ekologickou zátěž a pro budoucí využití není příliš atraktivní. Ekonomický a ekologický potenciál tohoto území je tak znovu obnoven a ideálně využit.

Na výstavbu fotovoltaické elektrárny Dubno bude použito přibližně 4000 vysoce účinných fotovoltaických panelů PhonoSolar HEC+ PS190 na pevné konstrukci. Celá fotovoltaická elektrárna zaujme po dokončení plochu o rozloze 1,5 ha, kterou si investor k tomuto účelu dlouhodobě pronajal. Plánovaná fotovoltaická elektrárna bude dosahovat výkonu 0,75 MW.

O jednotlivých etapách a průběhu výstavby vás budeme na těchto stránkách i nadále informovat.