Tři z deseti největších fotovoltaických elektráren v České republice využívají panely PhonoSolar

Fotovoltaické panely PhonoSolar patří k předním světovým fotovoltaickým značkám. Tento fakt potvrzuje také průzkum, který 9. listopadu 2010 zveřejnil jeden z největších českých deníků – Hospodářské noviny – ve své speciální příloze věnované sluneční energii. Z tohoto exkluzivního průzkumu vyplývá, že fotovoltaické panely PhonoSolar jsou použity na třech z deseti největších fotovoltaických elektráren v České republice.

První, čtvrtá a sedmá největší FVE v ČR využívá panelů PhonoSolar

Průzkum Hospodářských novin ukázal, že fotovoltaické elektrárny s panely PhonoSolar zaujímají v žebříčku největších českých elektráren první, čtvrté a sedmé místo.

Jednou z elektráren používajících panely PhonoSolar je FVE Vepřek na Mělnicku – největší fotovoltaická elektrárna v České republice a zároveň devátá největší FVE na světě. Tato elektrárna, jejíž vlastníkem je společnost Decci a. s., byla slavnostně otevřena v září 2010 a její výkon dosahuje úctyhodných 35 MWp.

Společnost Decci použila fotovoltaické panely PhonoSolar také při výstavbě solární elektrárny Smiřice na Královéhradecku, která v žebříčku TOP10 zaujala s výkonem 6 MWp sedmou příčku.

Produkty PhonoSolar byly použity také při výstavbě čtvrté největší fotovoltaické elektrárny, FVE Tuchlovice. Solární elektrárna dosahuje výkonu 7,8 MWp a jejím vlastníkem je Škoda Investment.

PhonoSolar – špičková kvalita a skvělý poměr výkon/cena

Fotovoltaické panely PhonoSolar jsou pro výstavbu významných elektráren vybírány díky své vysoké kvalitě a současně výborné ceně. Elektrárny, které využívají fotovoltaické panely PhonoSolar, dosahují oproti původně předpokládaným výsledkům nadprůměrných hodnot. Fotovoltaické panely špičkové kvality – PhonoSolar – využívá celá řada předních investorů na českém i světovém trhu.

PhonoSolar se stal generálním partnerem předního českého golfisty Jana Juhaniaka

PhonoSolar, významný hráč na trhu solární energetiky, se stal generálním partnerem nejúspěšnějšího českého golfisty mezi seniory – Jana Juhaniaka. PhonoSolar podporuje sport a váží si fair play hry. Celková filozofie, prestiž a serióznost golfu jsou hodnoty, pro které si PhonoSolar nejen váží tohoto sportu a jeho sportovců, ale pro které se rozhodl tento sport a jedničku mezi českými golfovými hráči aktivně podporovat.

Jan Juhaniak – golfista a trenér světové třídy

Jan Juhaniak (nar. 1955) je předním českým golfovým profesionálem. V devadesátých letech zažil turnaje Czech Open v rámci European Tour a jako jediný český hráč byl pozván na první turnaj série PGA European Senior Tour, který se konal na hřišti Casa Serena. V domácím podniku nejprestižnější evropské série pro hráče nad 50 let, které se již potřetí uskutečnilo na privátním hřišti v Roztěži u Kutné Hory, přitom startoval ve své kariéře již dvakrát.

Přední český golfový profesionál Jan Juhaniak se v současné době věnuje mimo jiné trenérské činnosti v rámci nově utvořené Juhaniak Golf Academy. Ve známém golfovém areálu Beřovice působí jako Head Pro akademie. Mezi špičkové hráče, které za svou kariéru vychoval, patří svého času české amatérské jedničky Petra Kvídová a Miroslav Holub. Vedle standardní výuky klientů se Jan Juhaniak intenzivně věnuje práci s dětmi v rámci úspěšného projektu Tréninkových center mládeže.

PhonoSolar – profesionální hráč ve fotovoltaice

PhonoSolar je přední světovou značkou v solární energetice. Orientace společnosti na obnovitelné zdroje energií a podpora ochrany životního prostředí vedla k rozhodnutí dlouhodobě podporovat fair play hru, jasnou filozofii a serióznost ztělesněné v jedinečné sportovní disciplíně – v golfu. Golf je ideálním sportem pro milovníky přírody, a proto nyní bude golfové vybavení a oblečení Jana Juhaniaka a členů Juhaniak Golf Academy zdobit logo PhonoSolar.

PhonoSolar na tureckém veletrhu RENEX 2010

Ve dnech 9. až 12. prosince 2010 se v tureckém Istanbulu uskuteční světový veletrh RENEX 2010 zaměřený na technologie a produkty pro obnovitelné zdroje energie.

Návštěvníci získají na veletrhu unikátní přehled o nových trendech a aktuální nabídce v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Na veletrhu bude vystavovat řada předních světových výrobců, mezi nimiž i letos určitě zaujme návštěvníky rozsáhlá expozice produktů pro solární energii PhonoSolar a pro větrnou energii PhonoWind. Veletrh poskytne odborné i laické veřejnosti možnost seznámit se s novinkami v oblasti výzkumu, technologického vývoje a výrobních procesů.

RENEX 2010

RENEX 2010 patří mezi významné mezinárodní veletrhy. V tureckém Istanbulu se každoročně prezentují společnosti působící na trhu všech odvětví obnovitelných zdrojů energie (solární, větrná, geotermální energie a biomasa). Veletrh tradičně probíhá ve výstavní hale Expo Center. Minulý ročník veletrhu RENEX navštívilo více než 17 tisíc návštěvníků z 57 zemí a mezi vystavovateli bylo 231 společností z 16 zemí. Společnost Phono Technologies Switzerland představí všem návštěvníkům novinky, inovace a nové realizace projektů v rozsáhlé expozici na stánku C32.

Phono Technologies Switzerland AG

Společnost Phono Technologies Switzerland se specializuje na vývoj, výrobu a prodej v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Na veletrhu představí svou produktovou řadu fotovoltaických panelů PhonoSolar a realizované projekty solárních elektráren. Společnost má za sebou již celou řadu velkých a úspěšných referencí po celém světě, jako je např. největší fotovoltaická elektrárna ve střední Evropě a zároveň 9. největší světová fotovoltaická elektrárna u obce Vepřek, na kterou bylo použito bezmála 190.000 kusů fotovoltaických panelů PhonoSolar.

Bližší informace a kontakt

Srdečně zveme všechny zájemce o obnovitelné zdroje energie z laické i odborné veřejnosti k návštěvě našeho stánku C32. O průběhu výstavy veletrhu RENEX a expozici společnosti Phono Technologies Switzerland vás budeme i nadále informovat.

Phono Technologies Switzerland AG
Sandgrube 29
CH-9050 Appenzell
Switzerland
Web: www.phonosolar.com

Produkty PhonoSolar se staly nositeli prestižního certifikátu PV Cycle

Produkty PhonoSolar patří díky aktivnímu přístupu k projektu na recyklaci fotovoltaických modulů mezi nové držitele prestižního certifikátu PV Cycle. Být nositelem tohoto certifikátu je pro dodavatele solárních panelů PhonoSolar projevem maximálně odpovědného chování na poli solární energetiky.

Sdružení PV Cycle (založeno 2007) si klade za cíl zajistit recyklační program pro použité fotovoltaické moduly, jejichž životnost již skončila. Za pomoci nejmodernějších technologií nachází způsoby vhodného zacházení s produkty a materiály používanými ve fotovoltaickém průmyslu. Nosnou myšlenkou projektu je brát skutečný ohled na životní prostředí ve všech fázích životního cyklu výrobku, od získávání klíčových surovin až po odpovědnou a důslednou recyklaci.

Sdružení PV Cycle v těchto dnech oznámilo zapojení dalších prestižních společností do svého projektu na recyklaci fotovoltaických modulů. Patří mezi ně rovněž fotovoltaické produkty PhonoSolar.

Důsledná recyklace produktů fotovoltaického průmyslu a následné využití velké části použitých materiálů vede zúčastněné subjekty k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí. Projekt PV Cycle myslí na budoucnost a prospívá životnímu prostředí v řadě ohledů. Díky PV Cycle dochází ke snížování množství vyprodukovaného odpadu a minimalizuje se množství energie potřebné ke zpracování surovin pro výrobu nových fotovoltaických článků. Díky tomu dochází k celkovému snižování nákladů na další výrobu a k minimalizaci případných dopadů na životní prostředí.

Skutečnost, že se produkty PhonoSolar zapojily do tohoto prestižního projektu a získaly certifikát PV Cycle, je pro PhonoSolar důležitým mezníkem. Opět tak dochází k posunu o krok blíže společenské odpovědnosti a dlouhodobé podpoře zlepšování kvality životního prostředí.

Certifikát si můžete stáhnout zde.

Účast PhonoSolaru na 25. veletrhu EU PVSEC 2010 ve Španělsku

Začátkem září se uskutečnil ve španělské Valencii Evropský veletrh fotovoltaiky a konference EU PVSEC 2010. Letošní 25. ročník veletrhu, který byl zároveň 5. světovou konferencí o solární energetice, byl velmi významnou událostí pro světový fotovoltaický průmysl.

Veletrhu se letos zúčastnilo více než 38 tisíc návštěvníků z celého světa a mohli shlédnout výrobky a novinky všech předních světových výrobců v oblasti fotovoltaiky a solární energetiky. Mezi 963 vystavovateli letošního ročníku nechyběla ani společnost Phono Technologies Switzerland se svou rozsáhlou expozicí produktové řady fotovoltaických panelů PhonoSolar a všech doposud realizovaných projektů fotovoltaických elektráren.

Phono Technologies Switzerland AG

Společnost Phono Technologies Switzerland se specializuje na vývoj, výrobu a prodej v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V letošním roce se společnost zúčastnila již celé řady významných veletrhů. Patří mezi ně např. InterSolar 2010 v Mnichově, EcoBuild 2010 v Londýně a SolarExpo 2010 v Itálii.

Fotovoltaické panely PhonoSolar byly použity již na celé řadě fotovoltaických elektráren po celém světě, např. na deváté největší elektrárně na světě, která před několika dny zahájila provoz u obce Vepřek na Mělnicku.

Poděkování všem, kteří nás navštívili

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří si vyhradil čas na návštěvu naší expozice na veletrhu EU PVSEC ve Španělsku. Velmi si ceníme vašeho zájmu a společných rozhovorů, které pro nás byly velmi konstruktivní. Již nyní se těšíme na příští 26. ročník veletrhu EU PVSEC, který se bude konat v německém Hamburku opět začátkem září 2011.

Nová fotovoltaická elektrárna na Příbramsku ideálně využívá brownfield

V několika následujících měsících vyroste u obce Dubno na Příbramsku nová fotovoltaická elektrárna. Pro výstavbu komplexu byl vybrán areál bývalé skládky. Půdu v tomto prostoru by v dlouhodobém horizontu nebylo možné využít k zemědělským nebo jiným stavebním účelům. Nově vznikající fotovoltaická elektrárna je proto ideálním příkladem sekundárního využití tzv. brownfieldu. To znamená, že vhodně využívá v minulosti znehodnocenou půdu, která nese v důsledku předchozího využívání jistou ekologickou zátěž a pro budoucí využití není příliš atraktivní. Ekonomický a ekologický potenciál tohoto území je tak znovu obnoven a ideálně využit.

Na výstavbu fotovoltaické elektrárny Dubno bude použito přibližně 4000 vysoce účinných fotovoltaických panelů PhonoSolar HEC+ PS190 na pevné konstrukci. Celá fotovoltaická elektrárna zaujme po dokončení plochu o rozloze 1,5 ha, kterou si investor k tomuto účelu dlouhodobě pronajal. Plánovaná fotovoltaická elektrárna bude dosahovat výkonu 0,75 MW.

O jednotlivých etapách a průběhu výstavby vás budeme na těchto stránkách i nadále informovat.

Výstavba největší fotovoltaické elektrárny v České republice těsně před dokončením

Na našich stránkách vás pravidelně informujeme o průběhu výstavby největší fotovoltaické elektrárny v České republice a ve střední Evropě vůbec. Elektrárna je budována u obce Vepřek na Mělnicku. Výstavba této unikátní fotovoltaické elektrárny se nezadržitelně blíží ke svému závěru. Slavnostní otevření elektrárny u Vepřeku je již na dohled, plánováno je na září 2010.

Aktuálně vám přinášíme nejnovější fotografie z průběhu výstavby největší solární elektrárny ve střední Evropě.

Celý komplex 26 bloků se bude po dokončení rozkládat na ploše 82,5 ha a jeho výkon je odhadován na 35 MWp. První práce začaly na celém projektu fotovoltaické elektrárny již v srpnu 2009 a dokončení výstavby je plánováno na konec roku 2010.

Výstavbu elektrárny realizuje společnost DECCI a.s., která své fotovoltaické elektrárny prezentuje pod jednotnou obchodní značkou FVE CZECH. Na celou výstavbu fotovoltaické elektrárny bude použito 186 960 kusů fotovoltaických panelů PhonoSolar 185 a 190 Wp.

PhonoSolar na 25. veletrhu EU PVSEC 2010 ve Španělsku

pozvanka2Ve dnech 6. až 9. září 2010 se ve španělské Valencii uskuteční Evropský veletrh fotovoltaiky a konference EU PVSEC 2010. Letošní 25. ročník veletrhu, který je rovněž 5. světovou konferencí o solární energetice, bude velmi významnou událostí pro světový fotovoltaický průmysl.

Návštěvníci se mohou na výstavě seznámit s výrobky a novinkami předních výrobců v oblasti fotovoltaiky a solární energetiky z celého světa. Výstava, která probíhá paralelně s konferencí, poskytne odborné i laické veřejnosti možnost získat přehled o nabídce na světovém trhu solárních technologií. Návštěvníci se mohou na veletrhu seznámit s novinkami v oblasti výzkumu, technologického vývoje a výrobních procesů.

Na veletrhu se očekává více než 900 vystavujících firem a 40 tisíc návštěvníků z celého světa. Návštěvníci budou mít na EU PVSEC 2010 možnost se seznámit také s novinkami, inovacemi a novými realizacemi společnosti Phono Technologies Switzerland v rozsáhlé expozici na stánku L3H1D8.

Phono Technologies Switzerland a.g.

Společnost Phono Technologies Switzerland se specializuje na vývoj, výrobu a prodej v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Na veletrhu představí svou produktovou řadu solárních panelů vysoké kvality PhonoSolar a veškeré doposud realizované projekty fotovoltaických elektráren. Společnost má za sebou celou řadu úspěšných referencí po celém světě – v České republice, Německu, Španělsku, USA, Itálii a v řadě jiných zemí.
V letošním roce se uskutečnila již řada veletrhů, na kterých společnost Phono Technologies Switzerland nemohla chybět. Patří mezi ně např. InterSolar 2010 v Mnichově, EcoBuild 2010 v Londýně, Coneco/Racioenergia v Bratislavě, SolarExpo 2010 v Itálii či International Photovoltaic Power Generation Conference & Exhibition v Číně.

Bližší informace a kontakt

Srdečně zveme všechny zájemce o solární energetiku a fotovoltaiku z laické i odborné veřejnosti k návštěvě našeho stánku L3H1D8 na světově významném veletrhu EU PVSEC 2010. V případě vašeho zájmu o sjednání schůzky přímo na veletrhu, nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese. Rádi s vámi domluvíme konkrétní termín a podrobnosti schůzky.

Aktuální informace o průběhu výstavy a o expozici PhonoSolar vám budeme i nadále přinášet v Magazínu PhonoSolar.

PhonoSolar Sales & Showroom
Phono Technologies Switzerland a.g.
Thunovská 12/179
110 00, Praha 1 – Malá Strana
Česká republika
Telefon/Mobil: +420 720 400 000
Telefon: +420 257 216 346
Fax: +420 257 210 909
Email: phonosolar@phonosolar.cz
Web: www.phonosolar.cz

Začátek výstavby fotovoltaické elektrárny Orechová Potôň na Slovensku

V obci Orechová Potôň – Lúky v okrese Dunajská Streda započala společnost Efektim a.s. realizaci další z řady fotovoltaických elektráren. V současné době již probíhají na místě budoucí elektrárny první stavební práce. K výstavbě bude použito fotovoltaických panelů PhonoSolar HEC+ typu PS 190M-24/F v kombinaci se střídači Siemens Sinvert. Fotovoltaické panely PhonoSolar HEC+ jsou vyráběny z vysoce odolných materiálů a procházejí přísnou kontrolou kvality.

Plánovaný výkon elektrárny bude dosahovat 0,99 MWp. Investorem projektu je významná slovenská společnost Nawitas Development s.r.o. Dokončení výstavby a spuštění celého komplexu je plánováno na polovinu září 2010.

Video: PhonoSolar – světová značka fotovoltaických panelů

V nově připraveném videu se můžete seznámit se světovými značkami kvalitních fotovoltaických panelů PhonoSolar a větrných mikroturbín PhonoWind. Prostřednictvím videa můžete nahlédnout do postupu výroby produktů pro solární energetiku.

PhonoSolar jsou vysoce kvalitní fotovoltaické panely a další produkty pro solární energetiku. Vyznačují se především vysokou kvalitou a příznivou cenou. Na produktech pracují pouze špičkoví specialisté v oboru a kvalita veškerých použitých materiálů je opakovaně ověřována. Fotovoltaické panely PhonoSolar jsou využívány po celém světě, mimo jiné na mnoha fotovoltaických elektrárnách, které patří mezi největší ve svých regionech. Fotovoltaické panely PhonoSolar byly využity např. na výstavbě solární elektrárny Vepřek, která je v současné době největší fotovoltaickou elektrárnou ve střední Evropě.

[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=8vRxuYfNiJk[/pro-player]