Produkty PhonoSolar se staly nositeli prestižního certifikátu PV Cycle

Produkty PhonoSolar patří díky aktivnímu přístupu k projektu na recyklaci fotovoltaických modulů mezi nové držitele prestižního certifikátu PV Cycle. Být nositelem tohoto certifikátu je pro dodavatele solárních panelů PhonoSolar projevem maximálně odpovědného chování na poli solární energetiky.

Sdružení PV Cycle (založeno 2007) si klade za cíl zajistit recyklační program pro použité fotovoltaické moduly, jejichž životnost již skončila. Za pomoci nejmodernějších technologií nachází způsoby vhodného zacházení s produkty a materiály používanými ve fotovoltaickém průmyslu. Nosnou myšlenkou projektu je brát skutečný ohled na životní prostředí ve všech fázích životního cyklu výrobku, od získávání klíčových surovin až po odpovědnou a důslednou recyklaci.

Sdružení PV Cycle v těchto dnech oznámilo zapojení dalších prestižních společností do svého projektu na recyklaci fotovoltaických modulů. Patří mezi ně rovněž fotovoltaické produkty PhonoSolar.

Důsledná recyklace produktů fotovoltaického průmyslu a následné využití velké části použitých materiálů vede zúčastněné subjekty k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí. Projekt PV Cycle myslí na budoucnost a prospívá životnímu prostředí v řadě ohledů. Díky PV Cycle dochází ke snížování množství vyprodukovaného odpadu a minimalizuje se množství energie potřebné ke zpracování surovin pro výrobu nových fotovoltaických článků. Díky tomu dochází k celkovému snižování nákladů na další výrobu a k minimalizaci případných dopadů na životní prostředí.

Skutečnost, že se produkty PhonoSolar zapojily do tohoto prestižního projektu a získaly certifikát PV Cycle, je pro PhonoSolar důležitým mezníkem. Opět tak dochází k posunu o krok blíže společenské odpovědnosti a dlouhodobé podpoře zlepšování kvality životního prostředí.

Certifikát si můžete stáhnout zde.