Nová fotovoltaická elektrárna na Příbramsku ideálně využívá brownfield

V několika následujících měsících vyroste u obce Dubno na Příbramsku nová fotovoltaická elektrárna. Pro výstavbu komplexu byl vybrán areál bývalé skládky. Půdu v tomto prostoru by v dlouhodobém horizontu nebylo možné využít k zemědělským nebo jiným stavebním účelům. Nově vznikající fotovoltaická elektrárna je proto ideálním příkladem sekundárního využití tzv. brownfieldu. To znamená, že vhodně využívá v minulosti znehodnocenou půdu, která nese v důsledku předchozího využívání jistou ekologickou zátěž a pro budoucí využití není příliš atraktivní. Ekonomický a ekologický potenciál tohoto území je tak znovu obnoven a ideálně využit.

Na výstavbu fotovoltaické elektrárny Dubno bude použito přibližně 4000 vysoce účinných fotovoltaických panelů PhonoSolar HEC+ PS190 na pevné konstrukci. Celá fotovoltaická elektrárna zaujme po dokončení plochu o rozloze 1,5 ha, kterou si investor k tomuto účelu dlouhodobě pronajal. Plánovaná fotovoltaická elektrárna bude dosahovat výkonu 0,75 MW.

O jednotlivých etapách a průběhu výstavby vás budeme na těchto stránkách i nadále informovat.

Výstavba největší fotovoltaické elektrárny v České republice těsně před dokončením

Na našich stránkách vás pravidelně informujeme o průběhu výstavby největší fotovoltaické elektrárny v České republice a ve střední Evropě vůbec. Elektrárna je budována u obce Vepřek na Mělnicku. Výstavba této unikátní fotovoltaické elektrárny se nezadržitelně blíží ke svému závěru. Slavnostní otevření elektrárny u Vepřeku je již na dohled, plánováno je na září 2010.

Aktuálně vám přinášíme nejnovější fotografie z průběhu výstavby největší solární elektrárny ve střední Evropě.

Celý komplex 26 bloků se bude po dokončení rozkládat na ploše 82,5 ha a jeho výkon je odhadován na 35 MWp. První práce začaly na celém projektu fotovoltaické elektrárny již v srpnu 2009 a dokončení výstavby je plánováno na konec roku 2010.

Výstavbu elektrárny realizuje společnost DECCI a.s., která své fotovoltaické elektrárny prezentuje pod jednotnou obchodní značkou FVE CZECH. Na celou výstavbu fotovoltaické elektrárny bude použito 186 960 kusů fotovoltaických panelů PhonoSolar 185 a 190 Wp.

Fotovoltaická elektrárna na střední škole v Českých Budějovicích

České Budějovice – Vzrůstající nároky a zvyšující se náklady na energii řeší v současné době řada institucí, včetně školských zařízení. Peníze, které chybějí ve státní pokladně, budou letos chybět také v rozpočtech českých škol. Řadě z nich by přitom mohl pomoci podobný projekt, který bude ještě v letošním roce realizován společností ELBEN Energy s.r.o. a společností Sviták – měření a regulace tepla, s.r.o. na jedné z českobudějovických středních škol.

Jak uvádí Českobudějovický deník: „Krajský úřad plánuje, že u „jeho“ škol by se mělo jednat o škrty v rozpočtech ve výši přibližně 2,5 %, což znamená, že ještě za rok 2009 se má ušetřit ve vzdělávacích ústavech asi deset milionů korun. Rozpočet na rok 2010 se zatím připravuje, ale vyhlídky nejsou nijak radostné.“ (Českobudějovický deník: 4. srpna 2009) Tyto finance budou chybět nejen při nákupu nových školních pomůcek, ale také při investicích do oprav a do drobné údržby. Podle zdrojů Českomoravského deníku by se přitom ale škrty v rozpočtu neměly výrazně dotknout velkých stavebních projektů. Řada dobře vynaložených investic totiž může pro školy znamenat také výrazné a mnohaleté úspory.

Pro snížení nákladů na energie se rozhodli ve Střední odborné škole veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích. Zřizovatel školy, kterým je Jihočeský kraj, pronajímá plochu na střeše školní budovy. Výstavbu pro investora realizuje firma Sviták – měření a regulace tepla, s.r.o., která vyhrála nedávno proběhlý tender.

Na ploše střechy o 600 m2 bude v průběhu srpna a září 2009 instalována fotovoltaická elektrárna, která po dokončení v říjnu 2009 dosáhne výkonu 70 kWp. Projekt počítá s výkupem vyrobené elektrické energie v rámci Zeleného bonusu. Na fotovoltaické elektrárně bude využita technologie Phonosolar. Vítěz tendru garantuje, že po dobu 20 let bude dodávat škole energii za smluvní cenu, která je mnohonásobně nižší než cena od původního dodavatele energie. Škola tak může ročně ušetřit náklady na energii v řádu stovek tisíc korun.