Produkty PhonoSolar se staly nositeli prestižního certifikátu PV Cycle

Produkty PhonoSolar patří díky aktivnímu přístupu k projektu na recyklaci fotovoltaických modulů mezi nové držitele prestižního certifikátu PV Cycle. Být nositelem tohoto certifikátu je pro dodavatele solárních panelů PhonoSolar projevem maximálně odpovědného chování na poli solární energetiky.

Sdružení PV Cycle (založeno 2007) si klade za cíl zajistit recyklační program pro použité fotovoltaické moduly, jejichž životnost již skončila. Za pomoci nejmodernějších technologií nachází způsoby vhodného zacházení s produkty a materiály používanými ve fotovoltaickém průmyslu. Nosnou myšlenkou projektu je brát skutečný ohled na životní prostředí ve všech fázích životního cyklu výrobku, od získávání klíčových surovin až po odpovědnou a důslednou recyklaci.

Sdružení PV Cycle v těchto dnech oznámilo zapojení dalších prestižních společností do svého projektu na recyklaci fotovoltaických modulů. Patří mezi ně rovněž fotovoltaické produkty PhonoSolar.

Důsledná recyklace produktů fotovoltaického průmyslu a následné využití velké části použitých materiálů vede zúčastněné subjekty k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí. Projekt PV Cycle myslí na budoucnost a prospívá životnímu prostředí v řadě ohledů. Díky PV Cycle dochází ke snížování množství vyprodukovaného odpadu a minimalizuje se množství energie potřebné ke zpracování surovin pro výrobu nových fotovoltaických článků. Díky tomu dochází k celkovému snižování nákladů na další výrobu a k minimalizaci případných dopadů na životní prostředí.

Skutečnost, že se produkty PhonoSolar zapojily do tohoto prestižního projektu a získaly certifikát PV Cycle, je pro PhonoSolar důležitým mezníkem. Opět tak dochází k posunu o krok blíže společenské odpovědnosti a dlouhodobé podpoře zlepšování kvality životního prostředí.

Certifikát si můžete stáhnout zde.

Fotovoltaická elektrárna na střední škole v Českých Budějovicích

České Budějovice – Vzrůstající nároky a zvyšující se náklady na energii řeší v současné době řada institucí, včetně školských zařízení. Peníze, které chybějí ve státní pokladně, budou letos chybět také v rozpočtech českých škol. Řadě z nich by přitom mohl pomoci podobný projekt, který bude ještě v letošním roce realizován společností ELBEN Energy s.r.o. a společností Sviták – měření a regulace tepla, s.r.o. na jedné z českobudějovických středních škol.

Jak uvádí Českobudějovický deník: „Krajský úřad plánuje, že u „jeho“ škol by se mělo jednat o škrty v rozpočtech ve výši přibližně 2,5 %, což znamená, že ještě za rok 2009 se má ušetřit ve vzdělávacích ústavech asi deset milionů korun. Rozpočet na rok 2010 se zatím připravuje, ale vyhlídky nejsou nijak radostné.“ (Českobudějovický deník: 4. srpna 2009) Tyto finance budou chybět nejen při nákupu nových školních pomůcek, ale také při investicích do oprav a do drobné údržby. Podle zdrojů Českomoravského deníku by se přitom ale škrty v rozpočtu neměly výrazně dotknout velkých stavebních projektů. Řada dobře vynaložených investic totiž může pro školy znamenat také výrazné a mnohaleté úspory.

Pro snížení nákladů na energie se rozhodli ve Střední odborné škole veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích. Zřizovatel školy, kterým je Jihočeský kraj, pronajímá plochu na střeše školní budovy. Výstavbu pro investora realizuje firma Sviták – měření a regulace tepla, s.r.o., která vyhrála nedávno proběhlý tender.

Na ploše střechy o 600 m2 bude v průběhu srpna a září 2009 instalována fotovoltaická elektrárna, která po dokončení v říjnu 2009 dosáhne výkonu 70 kWp. Projekt počítá s výkupem vyrobené elektrické energie v rámci Zeleného bonusu. Na fotovoltaické elektrárně bude využita technologie Phonosolar. Vítěz tendru garantuje, že po dobu 20 let bude dodávat škole energii za smluvní cenu, která je mnohonásobně nižší než cena od původního dodavatele energie. Škola tak může ročně ušetřit náklady na energii v řádu stovek tisíc korun.