Národní kampaň STOP násilí na dětech: Hravě k lepším výchovným metodám

PRAHA – Dne 7. května 2009 byla Vládou ČR odstartována unikátní Národní kampaň nazvaná STOP násilí na dětech. Zajímavý projekt, jehož hlavní ambasadorkou se stala známá moderátorka České televize Ester Janečková, byl ve své podstatě odstartován již dokumentem schváleným Vládou v září 2008 nazvaným „Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018″.

Že vám to nic neříká? A nevíte, k čemu že to má být dobré?

Kampaň STOP násilí na dětech? A co je cílem?

Kampaň STOP násilí na dětech si klade za cíl upozornit na existenci násilí páchaného na dětech a na veškeré jeho podoby a formy. Důležitým aspektem kampaně je poukazování na dlouhodobé důsledky, které násilí na dětech může přinášet.

Cílem je informovat a vzdělávat v této oblasti širokou i odbornou veřejnost, rozvířit veřejnou debatu o násilí na dětech, upozornit na všechny formy násilí na dětech a především navrhnout řešení v podobě vedení rodičů k pozitivnímu způsobu rodičovství.

Slabikář – pro rodiče nebo pro děti?

Poutavý slabikář, se kterým se v blízké době jistě setkáme častěji, představuje vtipnou a poutavou formou, jak „slabikář života dětí“ píšeme my všichni. Slabikář je malým průvodcem jasnými i nenápadnými formami násilí, kterého se ať už vědomě či nevědomky dopouštíme na dětech.

Jedno z hesel ve slabikáři například upozorňuje na zanedbávání péče o díte, ignoraci a nezájem:

Máma má mítink, táta má tetu,
sám sedím u internetu.

Každá strana slabikáře pak končí heslem:

A jak budou na dětství vzpomínat Vaše děti?
Slabikář jejich života píšete Vy.

Zamyšlení se nad současným stavem a rodinnou atmosférou může řadu rodičů i ostatních blízkých a přihlížejících osob jistě přimět k pozitivnímu jednání nebo minimálně ke konstruktivní diskuzi.

slabikar-stop-nasili-na-detech-01-540x700
Zdroj: http://www.stopnasilinadetech.cz

Portál spuštěný ke kampani STOP násilí na dětech

Kampaň STOP násilí na dětech je v internetovém prostoru podporována na stránce www.stopnasilinadetech.cz. Informace o aktuálním dění a konkrétních krocích kampaně doplňují stručné a jasné informace o problematice násilí na dětech, podpořené o výsledky sociologického průzkumu z českého prostředí a o další klíčové dokumenty a relevantní odkazy (například na Dětské krizové centrum). Jednoduchá prezentace problematiky jistě přínosným způsobem přispěje k úspěšnému propagování celé kampaně.

Kampaň je mířena nejen na širokou veřejnost v čele s rodiči nebo na odborníky, kteří jsou vyzýváni k veřejné diskuzi, ale míří svými kroky i na samotné děti.

O tolik preferovaném a diskutovaném tzv. pozitivním rodičovství, o tom, jak funguje, jaké může přinášet výsledky a v čem může být přínosné v každé rodině, vás budeme informovat již brzy v některém z příštích článků na portálu DámskýKlub.cz.