Sbírku Gonarezhou Transfrontier Parku “Pomáháme Africe” podpořili zaměstnanci Colgate-Palmolive

Charitativní sbírka “Pomáháme Africe”, jejíž první etapa pro sběr věcných darů byla ukončena 25. května 2011, byla podpořena řadou významných společností, charitativních organizací i jednotlivců. Zaměstnanci společnosti Colgate-Palmolive s.r.o. se rozhodli v květnu 2011 uspořádat interní sbírku oblečení pro děti v Mosambiku. Jejich dary poputují spolu s ostatními věcnými dary nashromážděnými v 1. etapě charitativní sbírky do afrického Mosambiku počátkem června 2011.

Druhý termín charitativní sbírky bude ukončen 25. září 2011. Sbírku “Pomáháme Africe” je však možné podpořit také dalšími způsoby, například zapojením se do programů či financováním konkrétních rozvojových projektů Gonarezhou Transfrontier Parku.

Gonarezhou Transfrontier Park podporuje rozvoj regionu a místních komunit v Mosambiku

Sbírku Pomáháme Africe organizuje Gonarezhou Transfrontier Park na podporu zlepšení neutěšených životních podmínek obyvatelstva žijícího na jeho území. Cílem akce Pomáháme Africe je podpořit komunitu žijící oblasti příhraničního přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park v neutěšených životních podmínkách a napomoci tak jejímu budoucímu rozvoji. Dary věnované v první etapě sbírky Pomáháme Africe (ukončené 25. května 2011) poputují počátkem června 2011 přímo do afrického Mosambiku, kde je zástupci přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park předají do rukou odpovědných představitelů místní samosprávy, školských i nemocničních zařízení.

Sbírku Pomáháme Africe podporují významné organizace, školy i jednotlivci

Charitativní sbírku Pomáháme Africe, která je v České republice pořádána od ledna 2011 na pomoc dětem a jejich rodinám v africkém Mosambiku, se rozhodla podpořit již řada významných evropských organizací. Patří mezi ně takové společnosti jako je BMW Invelt, Diakonie Broumov, Česká charita, Arcidiecézní charita Praha – Sv. Terezie nebo společnost EFEKTIM. Do sbírky se rozhodla přispět také řada škol a školek, například mateřská škola a jesle Neverland, MŠ Walfdorf, MŠ Our Submarine, i řada dalších organizací a jednotlivců.
Také zaměstnanci společnosti Colgate-Palmolive se rozhodli uspořádat interní sbírku a podpořit tak vlastními silami projekt Pomáháme Africe.

“Naše společnost podporuje účast zaměstnanců na dobročinných akcích. Všude na světě se Colgate-Palmolive účastní projektů, které podporují rozvoj místních komunit. Zaměřujeme se přitom především na pomoc mladým lidem a dětem. Naším krédem je, že investice do dětí dnes bude přínosem pro nás všechny zítra,” uvedla Helena Pazderková ze společnosti Colgate-Palmolive, koordinátorka interní sbírky.

Seznam všech dárců, stejně jako aktuální informace o realizovaných a nově připravovaných programech v Mosambiku, pro které Gonarezhou Transfrontier Park v současnosti hledá partnery, naleznete na stránkách vzniklých na podporu projektu www.pomahameafrice.cz.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem.
Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit. Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti. V České republice je možnost aktivně pomoci tomuto regionu v rámci charitativní akce Pomáháme Africe. Bližší informace najdete na www.pomahameafrice.cz.

O společnosti Colgate-Palmolive

Společnost Colgate-Palmolive se zabývá výrobou drogistických potřeb a kosmetických výrobků. Společnost usiluje o to, stát se užitečným členem celosvětové společnosti a proto ve svém celosvětovém Kodexu chování mimo jiné uvádí: “Jsme občanem každé lokality, kde provozujeme svoji činnost a podobně jako soukromí občané máme občanskou povinnost podporovat zdraví, vzdělání a blaho dané komunity. Účastníme se místní dobročinné a dobrovolnické činnosti“. Naše prvořadé zaměření je na mladé lidi, a to zejména na jejich vzdělávání. „Naše společnost také podporuje účast svých zaměstnanců v jejich volném čase na místních dobročinných akcích podle své volby” (Kodex chování Colgate-Palmolive Company).

Kontaktní informace

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor charitativní akce Pomáháme Africe:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz