První etapa sbírky Gonarezhou Transfrontier Parku “Pomáháme Africe” úspěšně ukončena. Odesíláme dary do Mosambiku

Ve středu 25. května 2011 byla ukončena první etapa charitativní sbírky projektu “Pomáháme Africe”. Dary v podobě oblečení, hraček, školních potřeb pro děti, lékárniček a podobné věcné dary jsou nyní baleny a připravovány na cestu do afrického Mosambiku. Tam budou odeslány partnerskou společností ESA Logistika ihned počátkem června 2011. Sbírku v Mosambiku organizuje Gonarezhou Transfrontier Park na podporu zlepšení neutěšených životních podmínek obyvatelstva žijícího na jeho území. Druhý termín pro sběr věcných darů pro Mosambik je 25. září 2011. Akci “Pomáháme Africe” je možné podpořit také finančními dary pro konkrétní projekty.

Charitativní sbírku Pomáháme Africe, která je v České republice pořádána od ledna 2011 na pomoc dětem a jejich rodinám v africkém Mosambiku, se rozhodla podpořit již řada významných evropských organizací. Patří mezi ně takové společnosti jako je BMW Invelt, Diakonie Broumov, Česká charita, Arcidiecézní charita Praha – Sv. Terezie nebo společnost EFEKTIM. Do sbírky se rozhodli přispět také zaměstnanci společnosti Colgate-Palmolive, mateřská škola a jesle Neverland, MŠ Walfdorf, MŠ Our Submarine a řada dalších škol, školek, organizací ale i jednotlivců. Koordinátorem sbírky Pomáháme Africe v České republice je společnost Efektim. Seznam všech dárců je k nahlédnutí na stránkách vzniklých na podporu projektu www.pomahameafrice.cz.

Sbírka Pomáháme Africe podporuje rozvoj regionu a místních komunit v Gonarezhou Transfrontier Parku v Mosambiku

Cílem akce Pomáháme Africe je podpořit komunity žijící oblasti příhraničního přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park v neutěšených životních podmínkách a napomoci tak jejímu budoucímu rozvoji. Dary věnované v první etapě sbírky Pomáháme Africe (ukončené 25. května 2011) poputují počátkem června 2011 přímo do afrického Mosambiku, kde je zástupci přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park předají do rukou odpovědných představitelů místní samosprávy a školských či nemocničních zařízení.

Sbírka Pomáháme Africe začíná u věcných darů a pokračuje rozvojovými projekty v Mosambiku

Akce Pomáháme Africe nezahrnuje pouze sběr věcných darů, ale pomáhá komunitě v Gonarezhou Transfrontier Parku také praktickými způsoby. Na projektech, které Gonarezhou Transfrontier Park v Mosambiku organizuje se podílejí nejen evropští dárci, ale jsou do nich aktivně zapojeni i obyvatelé Mosabiku. Projekt Pomáháme Africe je možné podpořit několika různými způsoby:
věcnými dary do 25. září 2011 (oblečení, hračky, školní pomůcky, apod.), zdravotnickým materiálem (lékárničky ad.), zapojením se do konkrétních rozvojových programů (např. stavba školy, budování vodních nádrží na pitnou vodu), finanční pomocí konkrétním projektům (připravovaný projekt stavby veterinární kliniky, budování základní infrastruktury, čistička vody a řada dalších).

Aktuální informace o realizovaných či probíhajících programech i o připravovaných projektech, pro které Gonarezhou Transfrontier Park v současné chvíli hledá partnery, naleznete na portále www.pomahameafrice.cz.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem.

Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit. Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti. V České republice je možnost aktivně pomoci tomuto regionu v rámci charitativní akce Pomáháme Africe. Bližší informace najdete na www.pomahameafrice.cz.

Kontaktní informace

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor charitativní akce Pomáháme Africe:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby:

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz

BMW Invelt se zapojil do našeho Community Development Programu

Od ledna 2011 je v České republice organizována charitativní sbírka “Pomáháme Africe”, která připravuje pomoc pro děti v africkém Mosambiku. Potřeba organizovat sbírku vzešla od zřizovatele přírodního parku Gonarezhou Transfrontier Park, který se rozléhá přímo na hranicích Mosambiku a Zimbabwe, v místě, do kterého přímo směřují dary z charitativní sbírky. Akci “Pomáháme Africe” se rozhodla podpořit i společnost BMW Invelt, nejvýznamnější autorizovaný partner BMW AG v Česku. “Díky sbírce “Pomáháme Africe” již byly úspěšně shromážděny věcné dary v podobě dětského oblečení, obuvi a hraček, které jsou v cílovém místě sbírky nedostatkové a velice potřebné,” uvedla koordinátorka projektu Dana Neumanová.

BMW Invelt přispěla do sbírky lékárničkami

Společnost BMW Invelt velmi dobře zná tíživou situaci obyvatel Mosambiku a rozhodla se do sbírky věnovat praktické lékárničky. Ty jsou v mosambických školách a mezi místními obyvateli velice užitečnou a nepostradatelnou pomocí. Zdravotnické pomůcky jsou v této africké oblasti nedostatkovým artiklem. “Poskytnutím lékárniček pomohl BMW Invelt se zajištěním potřebného zdravotnického vybavení v Mosambiku,” říká koordinátorka akce. Lékárničky poskytnuté společností BMW Invelt byly v dubnu 2011 odeslány do Mosambiku a zástupci organizátorů sbírky je následně předali představitelům místní samosprávy a školských zařízení.

Dary ze sbírky putují přímo do mosambických škol a potřebným

Charitativní sbírka „Pomáháme Africe“ byla odstartována v lednu 2011 a pokračuje v několika dílčích etapách i v následujících měsících. Všechny poskytnuté dary jsou průběžně odesílány přímo do Mosambiku, do oblasti, ve které se rozléhá i Gonarezhou Transfrontier Park. Dary jsou předávány zástupcům místních základních škol a samosprávy přímo z rukou organizátorů akce. Při příležitosti otevření jedné ze škol připravuje organizátor sbírky, společnost EFEKTIM, rovněž slavnostní akci, které se zúčastní mnoho významných představitelů tamní komunity včetně zástupců veřejné sféry.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park v Zimbabwe. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem. Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit. Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti. V České republice je možnost aktivně pomoci tomuto regionu v rámci charitativní akce Pomáháme Africe.

O společnosti BMW Invelt

Společnost BMW Invelt je největším autorizovaným partnerem BMW AG v České republice. Je úspěšným autorizovaným prodejcem a servisem značek BMW, MINI a ALPINA. Pro značku ALPINA je Invelt jediným autorizovaným dealerem v České republice. Značky MINI a BMW Motorrad Invelt oficiálně zastupuje jako jediný dealer v Čechách.

BMW Invelt a EFEKTIM pomáhají v Mozambiku

Charitativní sbírka “Pomoc dětem v Africe”, kterou v České republice organizuje společnost EFEKTIM, připravuje od ledna 2011 pomoc dětem v africkém Mozambiku. Charitativní sbírku se rozhodla podpořit i společnost BMW Invelt, nejvýznamnější autorizovaný partner BMW AG v Česku.

“Díky sbírce “Pomoc dětem v Africe” již byly úspěšně shromážděny věcné dary v podobě dětského oblečení, obuvi a hraček, které jsou v cílovém místě sbírky nedostatkové a velice potřebné,” uvedla koordinátorka projektu Dana Neumanová ze společnosti EFEKTIM.

BMW Invelt přispěla do sbírky lékárničkami

Společnost BMW Invelt velmi dobře zná tíživou situaci obyvatel Mozambiku a rozhodla se do sbírky věnovat praktické lékárničky. Ty jsou v mozambických školách a mezi místními obyvateli velice užitečnou a nepostradatelnou pomocí. Zdravotnické pomůcky jsou v této africké oblasti nedostatkovým artiklem. “Poskytnutím lékárniček pomohl BMW Invelt se zajištěním potřebného zdravotnického vybavení v Mozambiku,” říká koordinátorka akce. Lékárničky poskytnuté společností BMW Invelt byly v dubnu odeslány do Mozambiku a zástupci společnosti EFEKTIM je následně předali zástupcům místní samosprávy a školských zařízení.

Dary ze sbírky putují přímo do mozambických škol

Charitativní sbírka „Pomoc dětem v Africe“ byla odstartována v lednu 2011 a pokračuje v několika dílčích etapách i v následujících měsících. Všechny poskytnuté dary jsou průběžně odesílány přímo
do Mozambiku. Dary jsou předávány zástupcům místních základních škol a samosprávy přímo z rukou odpovědných osob ze společnosti EFEKTIM. Při příležitosti otevření jedné ze škol připravuje organizátor sbírky, společnost EFEKTIM, rovněž slavnostní akci, které se zúčastní mnoho významných představitelů tamní komunity včetně zástupců veřejné sféry.

O společnosti EFEKTIM

Společnost Efektim se specializuje na kompletní realizaci solárních, větrných, vodních a spalovacích plynových elektráren. Zabývá se projektováním, optimalizací, financováním, developmentem, kompletní přípravou výstavby, výstavbou i následným servisem a monitoringem elektráren.

O společnosti BMW Invelt

Společnost BMW Invelt je největším autorizovaným partnerem BMW AG v České republice. Je úspěšným autorizovaným prodejcem a servisem značek BMW, MINI a ALPINA. Pro značku ALPINA je Invelt
jediným autorizovaným dealerem v České republice. Značky MINI a BMW Motorrad Invelt oficiálně zastupuje jako jediný dealer v Čechách.

Více informací:
Dana Neumanová
www.gonarezhoupark.com

[nggallery id=11]