Rangeři Gonarezhou Transfrontier Parku dostanou nové uniformy

Mosambický Gonarezhou Transfrontier Park neustále zdokonaluje a zlepšuje své služby. Nyní mají správci parku, neboli rangeři k dispozici 100 zbrusu nových uniforem. Ty byly vyrobeny společností BLACKHAWK!, která dodává své zboží armádě a speciálním jednotkám po celém světě.

Uniformy jsou navrženy tak, aby byli rangeři při své práci dostatečně chráněni před okolními povětrnostními vlivy. Na každé uniformě je navíc vyobrazeno logo Gonarezhou Transfrontier parku, a to jak na tričkách, tak na košilích. Logo na uniformách správců bude sloužit především návštěvníkům parku, kteří je díky nim lehce poznají.

O Gonarezhou Transfrontier Parku

Gonarezhou Transfrontier Park se rozkládá v Mosambiku a patří k největším africkým soukromým parkům. Sousedí a plynule navazuje na Gonarezhou National Park. Primárním cílem Gonarezhou Transfrontier Parku je ochrana přírodního bohatství, které se v této oblasti dochovalo a je téměř nedotčeno člověkem.

Další nedílnou aktivitou tohoto parku je citlivý, udržitelný a dlouhodobý rozvoj místních komunit. Aktivity tohoto parku se zaměřují na budování škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, vodních nádrží či na rozvoj místní infrastruktury. Veškeré tyto kroky se dělají s maximální citlivostí k životnímu prostředí a s ohledem na zachování nedotčenosti a krásy této oblasti. V České republice je možnost aktivně pomoci tomuto regionu v rámci charitativní akce Pomáháme Africe. Bližší informace najdete na www.pomahameafrice.cz.

Kontaktní informace

Gonarezhou Transfrontier Park, Česká republika
www.gonarezhoupark.com
Bc. Gabriela Dihelová
telefon: +420 721 300 000
email: gabriela@gonarezhoupark.com

Koordinátor charitativní akce Pomáháme Africe:
www.pomahameafrice.cz
Dana Neumanová
telefon: +420 720 400 000
email: dana@pomahameafrice.cz

Související weby

www.gonarezhoupark.com
www.pomahameafrice.cz