Nová fotovoltaická elektrárna na Příbramsku ideálně využívá brownfield

V několika následujících měsících vyroste u obce Dubno na Příbramsku nová fotovoltaická elektrárna. Pro výstavbu komplexu byl vybrán areál bývalé skládky. Půdu v tomto prostoru by v dlouhodobém horizontu nebylo možné využít k zemědělským nebo jiným stavebním účelům. Nově vznikající fotovoltaická elektrárna je proto ideálním příkladem sekundárního využití tzv. brownfieldu. To znamená, že vhodně využívá v minulosti znehodnocenou půdu, která nese v důsledku předchozího využívání jistou ekologickou zátěž a pro budoucí využití není příliš atraktivní. Ekonomický a ekologický potenciál tohoto území je tak znovu obnoven a ideálně využit.

Na výstavbu fotovoltaické elektrárny Dubno bude použito přibližně 4000 vysoce účinných fotovoltaických panelů PhonoSolar HEC+ PS190 na pevné konstrukci. Celá fotovoltaická elektrárna zaujme po dokončení plochu o rozloze 1,5 ha, kterou si investor k tomuto účelu dlouhodobě pronajal. Plánovaná fotovoltaická elektrárna bude dosahovat výkonu 0,75 MW.

O jednotlivých etapách a průběhu výstavby vás budeme na těchto stránkách i nadále informovat.